Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Thursday, July 4, 2013

FARSI -- SaLuSa 02:07:2013


Iranian flag butterfly flying, isolated on white background - stock photoSaLuSa  2  July  2013

سالوسا  ۱۱  تیر ماه  ۱۳۹۲

ما خود را برای بزرگترین ملاقاتمان آماده می کنیم. ما می دانیم که شما نیز در انتظار این لحظه بوده آماده دیدار مایید. برخی هنوز وجود ما را باور ندارند ولی این تصمیم آنهاست و بهرحال تغییری در آن نمی توان داد مگر آنکه خودشان بخواهند. ما در حال تدارک برای نزدیکتر شدن به شماییم. بیشتر شما در حال حاضر آگاه بدان هستید ، حداقل جزییاتی درباره آینده زندگی خودتان می دانید و همچنین در حال آماده کردن خود برای تغییرات ضروری که در این روزها به شکل کاملی نمایان می شوند ، هستید. ما می دانیم که شما متوجه بسیاری از دانسته ها درباره جنبه های مختلف زندگی آینده خود ، نشده اید ، ولی جای نگرانی نیست چون این امر هم در کوتاه مدتی تغییر خواهد کرد. نقشه های ما بشیوه زیبایی انجام شده اند که اگر شما بدانید تعجب خواهید کرد.


تغییرات جسمی و بدنی شما سرعت یافته اند ، تا کنون شما باید متوجه تغییرات سریع روزانه شده باشید و لطفا اجازه دهید که همه این تغییرات بدانگونه که باید شکل گرفته ، عمل کنند. درباره آنها نگران نبوده زیر سوالشان نبرید. دلیل وجود این تغییرات آماده کردن شما برای تعالی بیشتر است. لطفا آنها را پذیرا شده از خویشتن برتر خود بخواهید به شما یاری کند. با بر زبان راندن ساده همین کلمات به خویشتن برتر خود اجازه دهید که به شما نزدیکتر شود ، که در این اوقات شگفت انگیز امری بسیار ضروری است. تلاش کنید که لحظه به لحظه شاد باشید که این موجب تعالی بیشتر شما خواهد شد ، و نیز با اجازه دادن بخود که در جریان روند "اکنون" باشید (مفهوم اینست که در گذشته یا آینده سیر نکرده در هر لحظه ، با همه هوش و حواس در همین لحظه "حالا" خود متمرکز باشید). چنانکه ما بارها یادآور شده ایم ، همه چیز بخوبی در روند تغییرات پیش می رود و دانستن اینکه همه شما بوجود آورنده این تغییرات هستید ، باید شما را در موقعیت آرامش و انتظارات شگفت انگیز از آنچه که در شرف رویدادن است ، قرار دهد. 

ما احساس می کنیم که برخی از شما ، دیگربار در حال از کف دادن شکیبایی خود هستند ، ولی تا حالا شما باید دانسته باشید که این روند چگونه عمل می کند و اینکه ما نمی توانیم بسادگی در مقابل چشمان شما ظاهر شده بگوییم که چه بکنید. همه چیز بوقت خودش درست خواهد شد و لطفا بیاد بیاورید که ما هم بدین سبب هیجان زده ایم و هرآنچه که از ما بر می آید انجام می دهیم که هرچه زودتر شما را ملاقات کرده ، مربی و یاور شما در ساختن جامعه جدیدتان باشیم ،  بدین سبب که آینده شما در صلح و هماهنگی ، در پیوستگی با ماست. پی گیر اخبار (راستین) باشید که تغییرات زیادی بطور روزانه پدید می آیند ، بگونه ای که حتی رسانه های بزرگ خبری نیز بیش از این قادر به مقاومت و کتمان آن نیستند ، چرا که تغییرات در آنها هم روی می دهد. 

من سالوسا از سیاره سایروس هستم و به همه شما برای ورود به جهان جدید عشق و نور که به تازگی در حال ظهور در افق است ، خوش آمد می گویم. همه تردیدها را رها کنید ، منظور ما همه تردیدهایی است که مانع پیشرفت شما می شوند و هرگز گمان نبرید که شما کمتر از خود راستین شما که موجودات شکفت انگیز نورانی بوده در حال بیداری و هوشیاری از یک خواب سنگین طولانی هستید ، برخی بسرعت و برخی به آهستگی ، ولی همه عشقی که شما را به هر کجا که می روید ، در بر گرفته احساس می کنید. به تنفس در این عشق ادامه داده احساس زیبایی را که بوجود می آورد حس کنید. ما همه شما را عاشقانه دوست داریم. 

کانال ارتباطی: مدد MADAD
وب سایت: SaLuSa in Love and Light

Translator: Behi 

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un