Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, August 16, 2013

Dutch -- SaLuSa 16:08:2013


SaLuSa, 16 augustus 2013


Jullie ervaring van de realiteit verandert snel en wanneer je er eventjes bij stil staan en erover nadenkt, zal je je realiseren dat jouw gezond verstand en jouw percepties immens veranderd zijn. Wanneer je deze veranderingen eenmaal accepteert, zullen er weer nieuwe zijn die daar snel op zullen volgen, omdat dit hetgeen is wat jullie willen ervaren, en waarvoor jullie allemaal hierheen kwamen. Wij begeleiden jullie op je weg en zijn blij te zien dat zo velen van jullie werken aan het bereiken van een geestestoestand zonder twijfel, daar twijfels alleen in je denkgeest zijn, omdat je hart de primaire bron van alle informatie en alle denken is, en met zoveel Licht en Liefde dat naar jullie toe gezonden wordt, is er natuurlijk geen plaats voor twijfels. Dat is de reden waarom we jullie zo vaak vertellen dat jullie naar je hart dienen te luisteren, omdat jullie weten en voelen dat daar geen gedachten van lagere vibratie en angst zijn. Wanneer je niet zeker bent wat je reactie op een situatie is welke zich in jouw leven voordoet, verifieer het eenvoudigweg even met je hart en je zult de beste uitkomst krijgen. Dit kan toegepast worden op alles waarmee je “moeite” hebt, omdat je hart zo groot geworden is en zo krachtig, dat het de juiste tijd is om je te herinneren hoe het te gebruiken voor je eigen goed en voor het hoogste goed van Allemaal.

Wij zijn bij jullie en delen jullie vreugde wanneer je in staat bent om contact te maken met je hogere bewustzijnstoestand en voelt hoe het is zonder zorgen en andere oude gevoelens die veelal bij je zijn. Weet alsjeblieft dat dit steeds meer het geval zal zijn totdat je in staat bent om permanent binnenin te verblijven. Wij werken eraan om de juiste informatie naar jullie toe te zenden opdat jullie weten wat je te wachten staat, wanneer de volgende verandering eraan komt. Wij zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen in staat is om direct contact met ons te maken, of het om eigen redenen niet wil, dus zullen wij op verzoek zeer binnenkort een nieuw kanaal (channel) met informatie openen, om door te gaan met jullie ascentie-proces, omdat iedereen een gelijke kans moet hebben om te horen wat wij met jullie willen delen. Degenen die het niet wensen te horen zullen het simpelweg negeren, maar diegenen die deze informatie wel wensen zullen “automatisch” naar deze bron worden geleid. Dus blijf afgestemd op onze energie en deze informatie zal binnenkort direct naar je toestromen.

Moeder Aarde is stevig aan haar “nieuwe” hogere realiteit verbonden en zij verwelkomd je om met haar mee te gaan. Blijf met haar verbonden en zij zal je ook helpen om het oude los te laten. Blijf haar je liefde sturen, daar zij het graag met iedereen deelt, denk met liefde aan die plaatsen waarvan je weet dat die het ‘t meeste nodig hebben, en zeer binnenkort zal het geweld stoppen en zal de lang verwachte vrede komen en blijven, daar dat hetgeen is wat jullie het liefste wensen, en het is ook de wens van de Schepper. Alles zal geregeld worden met zo een perfectie, dat niemand een kans krijgt om een ander conflict te starten, nergens op jullie geliefde Aarde. Voel dat de lang verwachte veranderingen hier zijn, en focus je denkgeest niet op het oude nieuws, die nog steeds hetzelfde verslag brengen. Zie en voel in plaats daarvan al de nieuwe en frisse energie rondom jullie en realiseer je dat jullie krachtiger zijn wanneer je minder twijfels en zorgen binnenin je hebt. Wij herhalen dit zo vaak, daar wij willen dat jullie allemaal dit evolutiepunt van jullie denkgeest begrijpen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me gezegend om één van je gidsen te zijn en uitzie naar onze ontmoeting. Het zal zo’n mooi onderdeel in ons leven zijn dat we het allemaal voor lange tijd zullen herinneren. Blijf je Licht delen met iedereen en kijk vooruit naar hetgeen je voor jezelf gepland hebt, daar je het reeds kunt zien gebeuren.Channeler: MADAD
Vertaling: André  

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un