Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, August 9, 2013

Slovak --SaLuSa 02:08:2013

Slovakian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15126164SaLuSa, 30. 7. 2013

Veci sa vo Vašej realite zrýchľujú, čo je nepochybne jedným zo znamení, že Vaša transformácie na Bytosti s plným vedomím postupuje podľa Plánu. Sme tu aby sme Vám to pripomenuli, rovnako ako ostatné zmeny ktoré sa dejú pokým nebudete schopní úplne sa pripojiť k svojmu Vyššiemu Ja a ku Všetkému Čo Je. Potom Vám pomôžeme spomenúť si ako využiť všetky tie vedomosti, ktoré sú Vám k dispozícii. Teraz k Vám toto vedenie prichádza takpovediac po kúskoch, ale akonáhle dosiahnete potrebnú úroveň vedomia, budete plne pripojení k zdroju všetkých vedomostí, ktoré sú dostupné Vašej úrovni vedomia. Tento proces vzostupu bude pokračovať pokým sa nevrátite k Zdroju, ale oveľa pomalšie v porovnaní so vzostupom Matky Zeme a Vašim vzostupom. Vo vyšších sférach nie je čas dôležitý takým spôsobom na aký ste teraz zvyknutí, lekcie ktoré sa učíte sú tým najdôležitejším a pokým to úplne nepochopíte, nemôžete sa posunúť ďalej.

Pre niektorých z Vás môžu byť tieto dni stresujúce a nepríjemné, pretože s tým ako prichádza na Zem čím ďalej tým viac Svetla a Lásky, tak dokonca aj tie najstaršie záležitosti vystupujú na povrch a žiadajú si Vašu pozornosť. Ako sme už predtým povedali, vyriešte si ich s láskou a súcitom, pretože ak sú tu, boli ste to Vy kto sa rozhodol vyčistiť ich v tomto živote aby ste sa posunuli ďalej a už by nemali viac stáť v ceste Vášmu postupu. Nezabúdajte milovať samých seba a vyhraďte si aspoň chvíľu času na malú prestávku a vstúpenie do svojho vnútorného sveta, čoho význam nemôžeme dostatočne zdôrazniť až pokým sami na sebe nezistíte, že tieto momenty najviac pomáhajú Vášmu procesu transformácie. Je potrebné aby ste zostali v pokojnom stave mysle, pretože vtedy môžete počuť Vašich Radcov bez rušenia, jasne a nahlas bez pochybností, ktoré zvyčajne vstupujú do Vašich myslí keď ste nervózni a unavení. Tieto tiché momenty Vás môžu nabiť novou a čerstvou energiou a potom Vám pomôžu vyhnúť sa nechceným reakciám z Vášho uhla pohľadu.

Vidíme, že mnohí z Vás už zmenili svoje návyky trávenia času a tí čo prekonali zajatie tejto ilúzie čoskoro pocítia a uvidia obrovskú zmenu vo svojich životoch. Všetci jedného dňa opustia túto časovú ilúziu a stane sa to keď budú pripravení, ani skôr ani neskôr. Stále Vám pripomíname, že to ako Vaša transformácia postupuje záleží od Vašej slobodnej vôle, takže každý z Vás postupuje podľa toho ako si sami zvolíte. Matka Zem sa rozhodla „čakať“ na všetky svoje deti ktoré sú ochotné zmeniť sa, takže buďte si istí, že o všetkých ľudí bude postarané. Tí ktorí sú v súlade s vyššími vibráciami sú pripravení vstúpiť do vyššej sféry a pokračovať vo svojom učení. S týmto rozhodnutím posunúť sa ďalej, prinášajú túto vyššiu sféru bližšie ku všetkým ostatným, ktorí sú potom schopní pripojiť sa k týmto „novým“ skúsenostiam. My sme tu aby sme Vám pomohli dosiahnuť ten stupeň vedomia a teraz keď sa veci začali hýbať rýchlejšie, my tiež prispôsobujeme rýchlosť našej práce v súlade s požadovanými zmenami.

Som SaLuSa zo Síria a som veľmi šťastný, že tak veľa z Vás prijíma naše odkazy. Zdieľame Vašu radosť keď zisťujete, že ste schopní počuť svojich vlastných Radcov, nech je to ktokoľvek, pretože to Vám dodáva istotu, že nie ste sami a čoskoro budete cítiť jednotu so Všetkým, ak ju už necítite. Buďte v mieri a cíťte tú obrovskú Lásku ktorá je posielaná Vám všetkým.Prijaté cez MADAD.


Preložili Martin a Danica

Slovakian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15126164SaLuSa, 2. 8. 2013

Začíname novú fázu vzťahu s Vami a niektorí to už cítia. Pripravujeme Vás na náš príchod a chceme si byť istí, že chápete čo to znamená pre Vás osobne a pre Vás všetkých spolu ako spoločnosť. Robíme to krok za krokom bez akéhokoľvek zámeru ohromiť alebo vystrašiť Vás. Záleží to na Vašom životnom pláne kedy a ako sa to stane. Tí z Vás, ktorí sú pripravení sa posunúť a dosiahli určitú úroveň vedomia môžu byť prekvapení, ako rýchlo sa veci zmenia v prospech tých nádherných skúseností, o ktorých po veľmi dlhý čas snívali. Znovu Vás žiadame aby ste sa sústredili na svoje čistenie, pretože je to najdôležitejšie pre Vašu schopnosť vystúpiť ešte vyššie. Neváhajte požiadať o pomoc, pretože ste obklopení takým veľkým množstvom Svetelných Bytostí, ktoré Vám tak veľmi chcú pomôcť, ako ste neboli nikdy predtým. Cíťte túto lásku ktorá prúdi do Vás a dovoľte jej vstúpiť do každej bunky vo svojom tele a nedovoľte obavám alebo pochybnostiam aby Vás v tom zastavili. Svetlo a Láska sú tie najsilnejšie nástroje pre Vašu vnútornú transformáciu a prejaví sa to aj navonok. Dôverujte si, pretože jediná vec ktorá spomaľuje Váš osobný proces zmeny je obava, že to možno nebudete schopní urobiť.

Ubezpečujeme Vás tiež, že transformácia Vašich finančných a vládnych systémov sa blíži do cieľovej rovinky a s Vašim rastúcim vedomím ste viac schopní akceptovať všetky zmeny, ktoré sú potrebné na úspešné dokončenie tohto „dlhého behu“. Zmyslom nie je a nikdy nebolo byť prvým, ale priviesť do cieľa so sebou čo najviac ľudí. Žite v prítomnom okamihu a uvidíte, že všetko sa bude diať tak nádherne a mierumilovne z Vášho pokojného a vyrovnaného vnútorného ja. Posielajte Lásku a Svetlo všetkým miestam na Vašej milovanej Matke Zemi o ktorých cítite, že to potrebujú a uvidíte akí ste silní, pretože len s milujúcimi myšlienkami môžete pomôcť uľaviť utrpeniu mnohým ľuďom. Úzko spolupracujeme s našimi spojencami na vyriešení týchto záležitostí, ale nemôžeme nič tlačiť, pretože do toho vstupuje aj slobodná vôľa. To neznamená, že situácia Chudobných ostane nezmenená alebo že im nikto nepomôže, práve naopak, pretože Vaše Vlády už implementujú nové zmeny do existujúcich programov pomoci chudobným ľuďom vo Vašom svete, ktoré sa ukázali byť v mnohých prípadoch nepoužiteľné a nedostatočné. Už teraz môžete nájsť informácie o týchto zmenách na Vašom internete a takisto aj v ostatných médiách.

Udržujte svoje mysle v pokojnom stave, pretože ako mnohí z Vás zistili, je to tá najlepšia cesta ako vyriešiť všetky záležitosti, ktoré vznikajú vo Vašich životoch každý deň bez potreby nahnevanej alebo obviňujúcej reakcie voči sebe alebo ostatným. Neobviňujte sa ak sa to stane, nie ste dokonalí a nikto to ani od Vás neočakáva, len o tom rozmýšľajte a my, rovnako ako mnohí z Vás už teraz vedia, že nabudúce keď budete čeliť podobnej situácii, budete reagovať s väčším pokojom a s vedomím, že hovoríte s druhou milujúcou dušou, ktorá môže vidieť veci inak ako Vy, ale neexistuje potreba hádky alebo vzájomného ubližovania. Pozerajte sa na druhých ako na seba samých, pretože aj Vy ste mali svoje „temné dni“ a podeľte sa s nimi o svoju lásku.

Som SaLuSa zo Síria a ako vždy Vám všetkým posielame našu lásku. Nechajte ju vstúpiť do Vašich bytostí a cíťte ako nádherne sa „prihovára“ k Vašej Duši. Pamätajte, že ste milovaní za hranicu Vašej predstavivosti a s týmto vedomím odložte všetko staré za seba a privítajte nás ako svoju skutočnú Rodinu.Prijaté cez MADAD.


Preložili Martin a Danica

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un