Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Sunday, September 29, 2013

Slovak -- SaLuSa 27.9.2013

Slovakian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15126164SaLuSa, 27. septembra 2013


Čistenie všetkého, ktoré práve teraz prebieha vo Vás a v Matke Zemi Vás vedie priamo do vyššej reality prežívania. Cíťte tú zmenu ktorá sa vo Vás v tomto momente deje, pretože je to práve tá zmena otvárajúca dvere, ktoré ste predtým nevideli. V tomto momente môžu byť niektorí z Vás „zavedení“ do určitých momentov z Vašich mnohých životov len preto, aby ste videli dôvod svojho čistenia jednej alebo viacerých záležitostí, o ktorých ste si mysleli že už boli vyčistené. Umožňuje Vám to vidieť ich také aké sú, bez prítomnosti nižších vibrácií a sebaobviňovania a teraz ich môžete nechať odísť a úplne sa oslobodiť. Akceptujte toto hlbšie, alebo by sa dalo povedať najhlbšie čistenie a chápte, že sa to deje pretože všetko nevedomé sa stáva vedomým a nič nemôže zostať skryté, nakoľko vo vyššej realite ste si vedomí všetkých svojich aspektov a dáva Vám to tú úžasnú Slobodu vybrať si pre seba tú dokonalú skúsenosť. Vaše sny sa teraz môžu zmeniť, aby Vám dali najavo, že Vaše osobné čistenie je na konci. Nemôžeme Vám povedať ako sa majú Vaše sny zmeniť, pretože je to na Vás aby ste na to prišli, nakoľko každý prežíva rozdielne snové reality, ale s určitosťou to budete vedieť.

Sme neustále s Vami, tí čo si želajú byť s nami to určite cítia a sme pripravení privítať Vás vo Vašom skutočnom domove. Tí, ktorí si tým ešte teraz nie sú istí alebo si neželajú byť s nami spojení dostanú dostatok času na rozhodnutie, ale ten čas sa kráti, pretože toľkí z Vás sa zobúdzajú do nevyhnutnej pravdy a hlas Vášho kolektívneho vedomia sa zosilňuje a dožaduje sa pravdy ohľadom všetkých záležitostí - najmä pravdy o Vašej histórii, o živote mimo Vašej planéty, o spiritualite. Väčšinou boli tieto informácie zosmiešňované a prekrúcané a niektorí z Vás sa stále cítia trochu nepríjemne keď počujú slová, ktoré opisujú Vaše vlastné skúsenosti takej nádhernej zmeny dejúcej sa Všetkým. Chceme Vás informovať, že tiež vidíme veľmi jasnú zmenu v druhu informácií ktoré denne dostávate. Napríklad väčšina Vašich Vodcov hovorí otvorene a bez agendy skrytej za ich slovami. Môžu používať obvyklé slová, ale rozdiel je možné cítiť keď sa sústredíte na ich energiu.

Cítime, že si zvykáte na neustále prúdiacu energiu z vyšších sfér a dovoľujete svojim telám akceptovať jej ešte viac, čo Vám umožňuje dokončiť potrebné zmeny. Čím viac energie akceptujete, tým viac sa s ňou môžete so Všetkým deliť a taktiež uľahčiť proces čistenia negatívnych energií, ktoré sú prítomné na Matke Zemi. Znovu sa sústreďte na tie miesta a posielajte im svoju uzdravujúcu energiu Lásky a Svetla, pretože to je tá najlepšia pomoc. Tento presun energie tiež spôsobí zhmotnenie fyzickej pomoci tými, ktorí sú schopní to urobiť a nezabúdajte, že ľudia žijúci v týchto oblastiach budú cítiť tú obrovskú Lásku ktorá je im posielaná a to im tiež pomôže v ich vlastnej transformácii. Všetko je dokonale naplánované a navrhnuté a chceme aby ste to videli aj vo Vašom svete.

Som SaLuSa zo Síria a nemôžem slovami vyjadriť ako nádherne sa práve teraz cítim. Napriek všetkým prekážkam ktoré boli pred Vás postavené, ste boli schopní sa pozdvihnúť a očistiť sa od všetkého čo Vám už neslúži na Vašej ceste. Sme s Vami a robíme všetko čo môžeme a čo nám je dovolené, aby sme Vám pomohli splniť Vaše túžby a sny. Stávajú sa Vašou realitou a ste schopní vidieť stále viac, každým momentom ktorý ubehne vo Vašej súčasnej realite. Vedzte, že moment Vašej finálnej transformácie je veľmi blízko. Skutočne to cíťte a akceptujte to, pretože Vás to ukľudní a budete schopní sa uvoľniť do toho nového.

Prijaté cez MADAD.


Preložili Martin a Danica

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un