Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Tuesday, September 17, 2013

Swedish -- SaLuSa 17 september 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 17 september 2013
Intensiteten i den pågående reningen av Moder Jord är nu synlig även I ert väder, och så snart de gamla energierna har släppts kommer det att bli lugnare igen. Känn in denna stund av er egen rening och var tacksam för den, för när vädret lugnar ner sig blir ni också lugnare. Och från djupet inom er kommer allt ni drömt om att läggas mitt framför er och ni kommer att se det med en klar syn som renats från illusionen ni levat i och som täckte allt som ni inte vågade titta på. Nu när ni blivit vakna och mer kraftfulla kommer även de djupt begravda sanningarna att visa sig för att accepteras och släppas genom det mäktiga Ljuset som strömmar in över planeten.

Reningen får er att känna er både renade och som nyfödda utan några ”mörka” minnen och tankar, och det mina kära, kommer att bli stunden ni alla har väntat på. Bara underbara, kärleksfulla tankar och visioner och känslor finns inom er och det är ögonblicket när ni förflyttas till ett högre rike. Vi väntar ivrigt på dem som blir bland de första att anlända, för att välkomna dem och fira deras återkomst. En del av er har redan haft visioner av vad ni skall göra efter att ni fullföljt ert avtal med Moder Jord, och vi ser fram emot att hälsa nya medlemmar välkomna till vårt rymdresande samhälle.


Vi är alltid med er och delar er glädje med alla de nya och kärleksfulla känslor ni har och vi är också med er när ni känner er nere. Vi vill så gärna inspirera er då och motivera er att göra det ni har planerat för er själva när ni inkarnerade till detta liv. Vi kan inte besvara alla era frågor på det sätt ni skulle önska, för några av dem är för er att själva finna svaren på, då de är en del av er egen evolution, och era upplevelser för er vidare framåt mot det rätta svaret för er. Så glöm inte att acceptera alla de svar som kommer till er, för de utformades av den Gudomliga Mästarplanen för mest effektivt lärande och upplevelse.

Vi upplever alla vad vi har skapats för, och med att acceptera den sanna naturen av var och ens upplevelser, inklusive din egen, kommer det att avslöja magnifika och aldrig tidigare sedda möjligheter som kan inträffa i ditt liv. Så tvivla inte för ett ögonblick att det inte har funnits behov för några av dina upplevelser eller erfarenheter, eller att valet av dem inte var rätt. Allting som händer leder dig in på den väg du valt – utan undantag!

Titta på er själva nu! På mindre än två av era år har ert ljus vuxit enormt och er värld håller på att bli den fredliga och kärleksfulla mötesplatsen med andra världar i er galax och ert Universum. Några av er kanske fortfarande djupt inom er lider av era egna val, men även för dem finns vidsträckta möjligheter öppna när de är redo att acceptera dem. Känn in dessa mäktiga stunder och vet att ni alla hjälpte till att manifestera dem in till verklighet. Och kom ihåg att verkligheten skiftar i enlighet med era önskemål och val, och kommer alltid att göra så, från och med nu ännu mer än ni kanske tror.

Vet att ni håller på att bli de sanna och kraftfulla skaparna av er verklighet, och ingenting eller någon annan har makt att härska över er – sättet som ni erfarit tills nu. Detta var lektionerna ni alla behövde lära er, och vi vet att ni lärt era lärdomar mycket bra, och nu kan ni hjälpa andra med deras lärande.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner stor glädje i att få dela mina egna lärdomar med er alla. Vi arbetar alla tillsammans för samma sak och vi är glada att ni accepterar oss som vi verkligen är. På så sätt kan vi dela med oss av mer och mer med er. Se på oss som er Familj, för det är precis det vi är och vi hjälper er att få tillbaka den rena kärlek och glädje som ni alla har erfarit innan ni gick ner i den tredje dimensionen och ett fysiskt liv.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un