Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Saturday, October 12, 2013

Bulgarian -- СаЛуСа – 11 октомври 2013г.

СаЛуСа – 11 октомври 2013г.Ние Енергийното поле около всеки един от вас и около Майката Земя се засилва и повече не подкрепя натрупване на негативни аспекти от трето-измерна реалност. Това енергийно поле е пълно с Любов и Светлина от висока честота и работи като пречистващ щит на всичко, което трябва да се освободи. Онези, които се изчистиха, могат да го почувстват като мощно чувство на издигане от всичко, което преди ги задържаше и то им помага да свикнат с още по-високи честоти на Съществуване. Бъдете наясно с това чувство и пуснете вътре чрез сърцето си тази Любов и Светлина, която ви обгръща, и очаквайте голяма промяна, след като тялото ви се приспособи към нея. Онези, които са в процес на изчистване, ще почувстват силно желание и нужда да се освободят от проблемите, чието съществуване повече не могат да отричат. А онези, които все още се ангажират с по-низшата игра на илюзията, ще почувстват силно вътрешно напрежение и ще се опитат да потърсят още повече илюзии, с които да се покрият, но те не могат повече да влияят на всички останали с негативното си мислене, тъй като то в голяма степен остава в собственото им енергийно поле. Всички вече избраха пътя си и реалността, в която искат да бъдат, тъй като никой не знае по-добре какви опити са нужни освен този, който ги живее.

Всеки изпитва тези промени по начина, който е планирал, и успокойте се като знаете, че Планът е перфектен и когато слушате собственото си напътствие, не може да се изгубите. Способността да слушате Висшия си Аз и всички ваши Водачи нарасна огромно и вие вярвате в себе си много повече, отколкото преди. Помнете, че няма нужда да се сравнявате с другите, за да докажете, че това наистина се случва, защото другите може да не изпитват промяната си по същия начин, по-скоро слушайте с уважение другите като знаете, че има толкова много възможности за всеки от вас, тъй като нашият Създател създаде всички нас с безкрайни различия за изпитване, но равни във всички форми на изразяване.

Това са най-чудесните времена, които всички ние изпитваме и искаме да почувствате тази радост, която ви заобикаля. Почувствайте тези мощни моменти на собствената ви трансформация и позволете на знанието, че всичко е перфектно организирано, да се установи във вас и да ви даде тази увереност, която търсите. Животът за вас повече не е физически, и позволете на този факт да навлезе напълно в ума ви и освободете последните тревоги, които ви чакат да ги пуснете, защото също и умът ви се подготвя за изпитване на новото. Изчистването на ума ви беше най-трудната част, но със сърцето ви, пълно само с Любов и Светлина и Истина на живота, всичко може да бъде изчистено с лекота, вие само трябва да вложите в това силното си намерение. Почувствайте силата във вас, която вече придобихте, и бъдете готови да се почувствате дори по-мощни, когато мозъкът ви ще започне да функционира по новия начин и ще отвори много повече опити за вас.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и много се радвам на тези промени във вас, тъй като вие изпращате всичките си чудесни чувства обратно към нас и ние можем да споделим повече с вас. Сега ние сме свързани заедно още повече и тази връзка става по-силна, колкото повече вие установявате в себе си по-висшите енергии. Поддържайте намеренията си фокусирани върху това, което искате да изпитате, и то ще се случи. Обичаме ви всички.Канализирано чрез МАДАД

Превод:Tauno
cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un