Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, October 4, 2013

Dutch -- SaLuSa 04. 10. 2013


SaLuSa, 04. 10. 2013


Wij weten dat jullie die gelukzalige momenten van onbevreesd zijn en rechtstreeks in jullie hogere realiteit starend hebben gevoeld. Wat zich nu afspeelt voor al diegenen die wensen om in hun hogere realiteit in dit Nu moment te zijn, is dat jullie deze gelukzaligheid en vrijheid van alles van de illusie permanent zullen voelen, omdat jullie de laatste druppels loslaten van datgene wat eens als een rivier van eindeloze angst en twijfels in jullie wezens vloeide. Wij voelen dat er geen angsten meer binnenin jullie zijn en wanneer jullie die kleine fragmenten van oude herinneringen en gedachten, welke soms naar boven komen opruimen/verwerken, zal jullie bewustzijn je op dat moment naar jouw nieuwe realiteit nemen. Deze ervaring zal zeer krachtig zijn en je zal je de herinnering eraan nog vele komende levens bij je houden. Focus op deze ervaring en voel je ervan overtuigd dat je in staat bent om deze transitie met gemak te ondergaan, daar je zeer goed voorbereidt bent. Er waren vele plannen over hoe wij jullie het beste konden assisteren, en wij deelden ze met jullie, en ook al moesten sommigen veranderd worden vanwege jullie collectieve wens, deze transformatie van diegenen die er klaar voor zijn kan niet veranderd of gestopt worden, omdat het jullie eigen keuze is en wij hebben onze plannen reeds aangepast en jullie zijn daar onderdeel van.

Deze samenwerking en verbinding tussen ons zat altijd achter al onze plannen, daar wij jullie vrije wil respecteren en ondanks het feit dat vele mensen nog steeds onze aanwezigheid en onze intenties niet accepteren, diegenen die er klaar voor zijn en voorbereidt om bij ons te zijn kunnen niet tegengehouden worden, daar de aard van hun ervaringen en keuze welke is gemaakt voor hun incarnatie van vitaal belang zijn in dit gehele proces van Ascentie. En door in hun hogere realiteit te stappen, zullen zij in staat zijn om zoveel meer Liefde en Licht te delen met iedereen en zij zorgen ervoor dat dit proces veel makkelijker zal zijn voor anderen, vanwege het delen van hun eigen kennis met het collectieve bewustzijn van de gehele Mensheid. Wij horen jullie vragen, hoe zal het delen van jullie ervaringen met anderen en hoe zal de verbinding werken van jullie hogere staat van bewustzijn tot de lagere. Wij willen niet in detail treden, daar dit onderdeel is van jullie schitterende ervaringen waar jullie doorheen moeten gaan, en een ieder van jullie heeft zijn/haar eigen, maar wij kunnen jullie laten weten dat uitwisseling van informatie allemaal zal plaatsvinden wanneer energie overdracht binnenin jullie bewustzijn, en jij als Wezen van Licht in staat zal zijn om het te verzenden en te ontvangen in overeenstemming met je behoeften.

Jullie beweging in de hogere realiteit zal de veranderingen die plaatsvinden enorm helpen, daar meer en meer mensen beïnvloed zullen worden met energie van Liefde en Licht en zich zullen realiseren dat zij niet hoeven te lijden onder de angst en twijfels van hun bestaan en gemakkelijker vredevolle en liefdevolle ervaringen zullen vinden, en zullen zij gemakkelijker de oude, (denk)geestestoestand van voorheen loslaten. Deze invloed zal ook helpen om meer waarheidsgetrouwe informatie te verspreiden vanuit alle bronnen, daar alle mensen zullen beginnen te voelen dat er zoveel meer is in de levens ervaringen en bestaan dan de huidige media verspreiden als de gehele waarheid. Zij zullen begrijpen dat gevoelens en energieën die binnenin hun lichamen zijn alles dragen dat nodig is om een gelukkig leven te creëren, en zij zullen zich distantiëren van illusie, welke niet langer bevredigend zal zijn. Sommigen zullen in lagere vibraties willen verblijven en niets zal hun voornemen veranderen, en wij moeten allemaal deze keuze respecteren. Zij zullen doorgaan met de lagere realiteit te aanschouwen zo lang als dat nodig voor ze is.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij genieten van deze momenten, daar wij weten dat jullie oprecht weten wat er met jullie gebeurd. Er zal nog steeds veel te leren zijn in de hogere realiteit , maar het zal een schitterende ervaring zijn voor ons allen. Voel alsjeblieft onze welkomst roep voor jullie allen en zoek weer rust in de kalmte van jullie denkgeest en sta jezelf toe om al de nodige voorbereidingen af te ronden met acceptatie en het liefdevol gevoel dat oneindig door jullie hart stroomt.Channeler: MADAD
Vertaling: André  

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un