Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Thursday, October 3, 2013

Romanian -- SaLuSa 01.10. 2013

 


SaLuSa - 01. 10. 2013

Cum vã simtiti acum ? Se petrec atît de multe schimbãri chiar în acest moment prin voi, cã vã veti putea simti confuzi, si vã veti putea întreba dacã acestea au fost aduse de cãtre energiile lunii Septembrie. Aceastã confuzie, este datoritã alinierii voastre cu propriile voastre frecvente înalte, si cu realitatea voastrã înaltã a existentei, în care sunteti introdusi în acest moment. Acceptati aceastã confuzie, deoarece vã aratã în ce lucreazã, si curãteniile fãcute cu succes în aceste probleme, vã ajutã nu numai pe voi, dar si pe toti altii. Voi poate nu aveti încã aceastã constiintã, însã voi sunteti condusi de cãtre noi si Ghizii vostrii cãtre acest punct, cînd vã dati seama cã acolo nu existã nimic de curãtat, nimic nu vã provoacã îndoieli si fricã, si cã sunteti gata, gata sã intrati pe tãrîmulrile înalte ale noilor si iubitoarelor posibilitãti. Pentru a spune în cîteva cuvinte, Septembrie a fost o lunã minunatã pentru voi, deoarece ati fost capabili sã fuzionati tot inconstientul cu constientul, si sã lãsati sã plece atît de multe probleme care vã explorau în ascuns, si acest lucru nu a fost o sarcinã usoarã de fãcut, cunoscînd natura experientelor din 3D. Însã ati fãcut-o cu atîta gratie, cã nu vã va permite sã vã întoarceti înapoi mãcar pentru o clipã, si acceptînd în mod constant faptul cã acesta este lucrul pe care trebuie sã-l faceti, înainte de a intra în aceastã minunatã realitate pe care ati creat-o.Ne felicitãm cu voi toti, care ati fãcut cu succes aceastã tranzitie, si dorim sã vã anuntãm, cã foarte aproape este, chiar mai aproape decît unii dintre voi ar putea crede.

Cu frica si îndoielile eliminate din viata voastrã, sunteti capabili sã simtiti numai energii iubitoare, si vã veti simti mai puternici, si veti simti clar ceea ce împãrtãsim cu voi, chiar atunci cînd voi vã lãsati mintea linistitã, si nu solicitati ca de obicei traducerea în cuvinte. Desigur noi folosim cuvintele în comunicarea noastrã, însã nouã ne place sã vã trimitem gîndurile si ideile noastre, în stare de energie purã. Astfel, nu existã neîntelegeri în aceastã “ limbã de energie”, pentru cã unicul procesãtor de informatii, este inima voastrã, si trimite traducerea la creierul vostru. Permitîndu-vã sã comunicati în acest fel, vã va aduce imensã bucurie, si mult mai multã întelegere, deoarece nimic nu va sta între noi, si stim cã acum întelegeti un alt motiv pentru curãtarea mintii voastre. Desi aceastã curãtenie, pare a fi “ fãrã sfîrsit”, pentru multi dintre voi, vrem sã vã anuntãm cã cei care sunt gata sã se mute la înãltimi, asta va fi gata complect peste cîteva zile. Veti simti ca un extaz minunat, care va intra în mintea voastrã prin inima voastrã, si veti sti cu certitudine, cã a fost valoarea acestei întregi munci grele.

Amintiti-vã sã vã ascultati corpul, si sã vã odihniti si sã dormiti suficient, pentru cã acestea vã vor ajuta în a vã face procesul de curãtenie si mai usor. În curînd nu veti mai avea nevoie atît de mult de somn, pentru cã energia pe care o primiti, vã va pãstra în stare proaspãtã si relaxatã, în cea mai mare parte a timpului. Vã veti bucura de aceastã schimbare foarte mult, asa cum stim cã nu aveti prea mult timp pentru propriile plãceri si bucurii. Aceasta se va schimba de asemenea, ca urmare a schimbãrilor din societate, care se întîmplã peste tot, însã nu cu atîta vitezã , asa cum multi dintre voi ar dori. Nu vã micsorati eforturile voastre în solicitãrile voastre pentru schimbãri, pînã cînd întregul complex al Umanitãtii nu va ajunge la punctul în care existã suficientã energie pentru o schimbare rapidã trimisã la Fortele Creatiei, cînd le veti vedea întîmplîndu-se într-o succesiune, una dupã alta, pînã cînd toti oamenii vor fi capabili sã vadã clar în alegerea propriei lor realitãti, fãrã nici o iluzie.

Sunt SaLuSa de la Sirirus, si în mesajele noastre suntem capabili sã împãrtãsim atît de multe informatii cu voi, care nu erau posibile înainte. Simtiti, cum sunteti în mod constant miscati îndeaproape, cãtre realitatea voastrã înaltã, desigur fiecare cu viteza sa proprie, si simtiti cum energia noastrã trimisã vouã, devine din ce în ce mai mult decît un sentiment în corpul vostru. Bucurati-vã de aceste momente si permiteti-vã sã simtiti fericirea, care este deja în înteriorul si împrejurul vostru.

 Canal: MADAD Translator: Florica

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un