Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Tuesday, October 22, 2013

Slovak -- SaLuSa 18. októbra 2013

Slovakian flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 15126164SaLuSa, 18. októbra 2013


Pocity Jednoty a radosti Vás obklopujú s intenzitou predtým nezažitou a my si užívame Váš úžas nad tým, keď vstupujú do Vašich bytostí s veľkou silou, pretože Vaše zámery a želania sú nastavené vysoko a dovoľujú Vám zažiť stále sa prehlbujúce a viac napĺňajúce pocity Jednoty so Všetkým. Čím viac ste si vedomí týchto energií, tým viac chcete byť do nich ponorení, nakoľko sú tvorené čistou Láskou a Svetlom a pomáhajú Vám očistiť sa úplne od všetkých starých energetických formátov. V tejto fáze Vášho finálneho čistenia môžete zažiť náhlu zmenu v nálade a pocitoch z toho dôvodu, že niektoré staré záležitosti sa vyčistia náhle, bez toho aby to prešlo obvyklým procesom, ktorý všetci veľmi dobre poznáte. Je to z dôvodu Vašej silnej vôle, zámeru a voľby, že ste si zhmotnili toto finálne čistenie takýmto úžasným spôsobom, s veľmi silným cítením prítomnosti Anjelskej sféry a svojich Radcov a to nám dovoľuje deliť sa o oveľa viac s tými z Vás, ktorí si želajú prežívať spojenie s nami v tomto momente.

Cítime túto veľkú zmenu vo Vás a vieme, že má veľký vplyv na všetkých ostatných ktorí sú okolo Vás alebo Vás stretávajú a mnohí z nich si uvedomujú a cítia, že je toho oveľa viac čo sa týka života ktorý prežívajú. Je to toto vedenie ktoré ich povedie k ich vlastným zmenám a ku kolektívnej zmene všetkých aspektov žitia na Vašej planéte. Sme tu aby sme Vám pomohli s touto zmenou a s naším silným spojením s Vami, povedomie o našej prítomnosti je tiež súčasťou tohto vplyvu, pretože rozdávate aj našu energiu spolu s tou Vašou a akonáhle nastane ten správny moment aby sme sa otvorene predstavili v tom draho očakávanom momente Odhalenia, tí čo si nie sú vedomí našej prítomnosti budú túto energiu cítiť a budú náš príchod akceptovať oveľa jednoduchšie, nakoľko im bude táto energia povedomá. Takže si buďte vedomí tej veľkej sily ktorú nesiete vo svojom vnútri, pretože Vás posúva k zažitiu svojej vyššej reality a pridáva viac intenzity do všetkého čo robíte.

Stále sa sústreďte na to čo si želáte prežiť a sledujte ako sa vo Vás a okolo Vás všetko transformuje a mení v súlade s Vaším želaním. Práve teraz je ten moment Vášho vlastného posunu a my vieme, že to veľmi intenzívne cítite a šírite svoje rastúce Svetlo medzi všetkých ostatných, pretože ste úplne prebudení do svojej túžby byť v službách pre ostatných a Vaša celá bytosť vyjadruje túto túžbu v komunikácii a správaní sa voči ostatným. Vedzte, že oni to cítia, aj keď možno o tom nehovoria, nakoľko ste neboli zvyknutí vyjadrovať svoje skutočné pocity a držali ste ich schované vo vnútri, ale teraz môžu voľne prúdiť z Vášho vnútra, nezmenené ilúziou ktorá Vás niekedy obklopovala. Ilúzia sa rýchlo stráca z Vášho kolektívneho vedomia a čoskoro nastane ten moment, keď Vy ako spoločnosti budete pripravení pre ďalší posun k novému Zlatému Veku Národa Zeme, ktorého forma a ideály sa práve formujú.

Som SaLuSa zo Síria a cítim Vaše silné pozdvihnutie a Vašu radosť z vedenia, že ste sa skutočne pozdvihli nad všetko to staré a zažívate skutočné pochopenie Bytia a Jednoty ktoré tak silno prúdi cez Vašu vlastnú energiu a udržuje Vás po väčšinu času v šťastnom stave mysle. Pamätajte, že sa nemusíte držať ničoho čo Vás nerobí šťastnými. Ste slobodní!

Prijaté cez MADAD.Každý občan ktorejkoľvek krajiny môže túto petíciu podpísaťÚplné vládne odhalenie prítomnosti mimozemských civilizácií na Zemi
Úplné vládne odhalenie prítomnosti mimozemských civilizácií na Zemi

Prečo je to dôležité
Prítomnosť Mimozemských civilizácií na Zemi a v jej okolí bola verejne dokázaná stovkami priamych svedkov, zahrňujúcich armádnych zamestnancov, astronautov a pilotov civilného letectva.

Bolo to tiež predmetom globálneho utajovania po viac ako 60 rokov podľa svedectiev svedkov, ktorí boli predstavení verejnosti prostredníctvom Projektu Odhalenia Dr. Stevena Greera a súčasného dokumentárneho filmu Sirius ako aj prostredníctvom Verejného vypočúvania ohľadom Odhalenia, ktoré sa uskutočnilo v Národnom Tlačovom Klube vo Washingtone DC v apríli až máji 2013.

Toto utajovanie, využívajúce mediáne dezinformácie a podvody, držalo ľudstvo od otvoreného kontaktu s vysoko vyspelými benevolentnými galaktickými obyvateľmi, schopnými cestovať medzi galaxiami rýchlejšie ako je rýchlosť svetla. Tým že toto svetoví vodcovia urobili, zamedzili tejto planéte využívat pokročilé energetické a pohonné technológie, ktoré mohli už teraz úplne transformovať našu civilizáciu na úroveň spokojného života, prepojenia a zdravého životného prostredia o ktorom len veľmi málo ľudí doteraz snívalo.Preložili Martin a Danica

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un