Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Wednesday, October 16, 2013

Swedish -- SaLuSa 15 oktober 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 15 oktober 2013
Vi ser hur snabbt ni höjer er själva och är redo att nå upp till det nya, för kallelsen efter er högre verklighet är mycket stark och med ert fokus på det blir era intentioner kraftfullare än någonsin förr. Det är viktigt nu att lyssna till er egen kropp och vila så mycket ni kan, för de fysiska förändringarna sker hela tiden i er nuvarande verklighet. Även om de fortfarande blir snabbare kan förändringarna inte ske på en gång, eftersom ni ännu är en del av den gamla verkligheten och delar ert ständigt växande ljus med andra.

Vi vill dock försäkra er om att förändringarna inte går långsamt alls, och vi vet att ni känner varje dag att ni förändras. Var bara medvetna om det faktum att det sker med exakt den hastighet som behövs för var och en av er. Och de som kommer att vara de första som kommer in i den nya verkligheten vet detta med säkerhet, för de går rakt mot uppfyllandet av sin livsplan utan att stanna och hålla fast vid något gammalt som helt enkelt inte har någon attraktion längre.


Vi vet att det inte är lätt att förklara för andra att du inte har någon önskan att göra något som tidigare betydde kul och avkoppling för dig men nu känns bara gammalt. De som är medvetna om din förändring förstår, och de som förnekar detta stora skifte i hela mänskligheten och i planeten kommer inte att acceptera någon av dina förklaringar. De kanske sänder dig känslor av smärta och ilska och det är upp till dig att visa dem att det inte finns sådana känslor inom dig längre och så sända tillbaka kärleksfulla känslor med förståelse för deras känslor.

Vi vet att några av er redan funnit ut att detta är den enda vägen ni kan besvara sådana känslor, eftersom djupt inne i de lägre vibrationerna finns medlemmar av er familj och inte bara vänner som ni inte behöver möta igen om ni inte vill det. Det var ert eget val innan ni gick in i det här livet och ni vet att den lektionen kommer att hjälpa er oerhört i ert eget växande.

I och med att du kommer fram till den punkt då du känner din högre verklighet med alla dina känslor så kommer du att känna en stor förändring i din förståelse. Ditt sinne kommer att kunna bearbeta all information som finns tillgänglig för dig och alla dina upplevelser kommer att ses med högre kunskap och blir ännu mer meningsfulla än de var tidigare. Du kommer nu att veta hur du skall använda dem i din fortsatta utveckling, för det kommer inte att finnas någon sorg eller ilska, eller någon annan känsla av lägre vibration, som blockerar dina handlingar.

Alla dina handlingar kommer att baseras på denna förståelse, och du kommer att attraheras av de upplevelser som låter dig använda den visdom du har fått genom alla dina tidigare erfarenheter. Låt nu denna vetskap sjunka in i dig, för alla de själar du kommer att möta i din högre verklighet kommer också att finna din visdom användbar på ett eller annat sätt. Kom ihåg att vi alla är Ett och vi söker alla efter högre förståelse av Allt Som Är, och din kunskap är också en del av det.

Jag är SaLuSa från Sirius och ber ännu en gång att ni litar helt på er själva i allting ni gör, för med mer tillit blir era avsikter ännu starkare och detta låter er fokusera på att slutföra alla nödvändiga förberedelser. Känn vår energi för den är alltid närvarande och hjälper er att nå er högre verklighet i det rätta ögonblicket i NUET.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un