Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Tuesday, October 29, 2013

Swedish -- SaLuSa 29 oktober 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 29 oktober 2013
Omvandlingen av er själva snabbas upp och ni börjar känna de högre energierna inom er och runt om er, oavsett vilken situation ni befinner er i. Trots att det gamla systemet fortfarande spelar sitt spel med viss intensitet så känner ni hela tiden de högre vibrationerna och låser inte in er själva i kretsen av lägre vibrationer. Detta är ert val och vi tittar så ivrigt på er alla som höjer sig själva så väldigt högt och på det sättet ger mindre och mindre chans för de låga energierna att påverka er.

Ni dras mer och mer till er inre värld och blir vägledda till att fullt ut känna och uppleva alla förändringarna inom er, för ingenting sker i den yttre världen som kan tillfredsställa era allt större krav på högre vetande. Det sker inom var och en av er och er kropp håller på att förändras så att den med lätthet kan läsa och översätta precis den del av vetande som ni behöver i det ögonblick ni frågar. Ni är redo för det tillstånd av vetande ni kommer att få när slöjan faller, och vi vet att ni börjar känna det bekvämt att söka efter all information inom er. Ju mer visdom ni får på det sättet, ju mer tillit till er själva skapar ni. Öva er i detta, för det är nödvändigt i processen av den övergripande förändring som sker, och ingen vet bättre än ni själva vad ni skall göra härnäst.


Dina kontakter och upplevelser med en högre verklighet växer och du kan se själv att om du lägger din uppmärksamhet och dina avsikter på någonting så kommer det att uppenbaras för dig och ger dig en mycket intensiv och kraftfull känsla av glädje och lycka. Det sker på ett sätt som är mest bekvämt för dig, och vi förstår att du fortfarande upplever även ”den andra sidans” känslor av rädsla och ilska och, om vi säger att det är en stor skillnad mellan dessa känslor, kan det skapa stor förvirring inom dig. Vi övervakar noga era framsteg och intensifierar energierna vi skickar till er.

Vi stärker nu vår förbindelse med alla som önskar uppleva det, och vi delar med oss av mer än du förväntar dig just nu. Det finns allt i den energi som flödar till och genom er och ditt hjärta bearbetar så mycket mer information än vad som någonsin har gjorts tidigare och du kan bokstavligt talat känna det i dina egna hjärtslag. Kom ihåg att alla dina inre förändringar även förändrar din fysiska kropp så att den kan ta emot all den kraftfulla energin av Kärlek och Ljus utan att du blir överväldigad av den.

Din fysiska kropp behöver också rensas från allt det gamla, vanligen upplevd som någon typ av sjukdom eller smärta. Du har kanske glömt att du känt smärta i något område av din kropp, men dina celler minns, och med din fysiska transformation kanske du känner det som att du är sjuk eller upplever smärta på ställen du aldrig skulle ha tänkt på tidigare.

Med högre energier som sprids i din kropp blir processen av förändring slutförd, eftersom ingenting mer kommer att stå mellan dig och din upplevelse av din högre verklighet. Så lyssna till din kropp och ge den den uppmärksamhet den kräver, för din fysiska form är det instrument som ger dig möjlighet att känna all den skönhet som ligger i kärleken som återigen flödar så fritt igenom dig. Ge uttryck för tacksamhet till den form som tillät dig att få en sådan visdom och som är kopplad så kraftfullt till allt liv som är. Och minns att allt liv är skapelse och skillnaden mellan fysiskt och icke fysiskt uttryck av skapelse tunnas ut då allting är skapat av Kärlek och upplevs som Ljus som formas till oändliga former.

Jag är SaLuSa från Sirius och just nu vill jag uttrycka stor glädje över er stora viljestyrka för att fortsätta med sökandet som började för så länge sedan och som för oss så väldigt nära varandra. För många av er är sökandet inom lägre vibrationer nästan helt över och vi är här för att hjälpa er med att söka i de högre vibrationerna som erbjuder så mycket mer.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un