Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, October 4, 2013

Swedish -- SaLuSa 4 oktober 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 4 oktober 2013
Vi vet att ni redan känt dessa lyckliga stunder av att vara utan rädsla och se rakt in i er högre verklighet. Vad som nu händer med alla dem som vill vara i sin högre verklighet i detta ögonblick av NU är, att ni ständigt kommer att känna denna lycka och frihet från all illusion. Det är så på grund av att ni släpper de sista dropparna av det som en gång flödade in i era varelser som en flod av oändlig rädsla och tvivel.

Vi ser att det nu inte längre finns rädsla inom er och när ni rensar bort dessa små fragment av gamla minnen och tankar, som ju ändå dyker upp ibland, kommer ert medvetande att ta er in till er nya verklighet. Den upplevelsen kommer att vara så kraftfull att ni kommer att minnas den under flera livstider som ligger framför er. Fokusera på denna upplevelse och känn er säkra på att ni kan göra övergången med lätthet, för ni är mycket väl förberedda för den.


Det fanns många planer på hur vi bäst kunde hjälpa er, och vi delade dem med er. Även om vissa av planerna behövde ändras i enlighet med er kollektiva önskan, så kan inte den här transformationen hos dem som är redo förändras eller stoppas. För det är ert eget val och vi har redan anpassat våra planer och inkluderat er i dem..

Detta samarbete och den kopplingen mellan oss låg alltid bakom alla våra planer, för vi respekterar er fria vilja och trots det faktum att många människor fortfarande inte accepterar vår närvaro och våra intentioner, så kan de som är redo och beredda att vara med oss inte hållas tillbaka. Detta på grund av att deras upplevelser och val som gjordes innan denna inkarnation är vitala och avgörande för hela denna process av Uppstigning. Att gå in i er Högre verklighet kommer att ge er möjlighet att dela med er av så mycket mer Ljus och Kärlek med alla andra. Och de kan på så sätt gå igenom processen lättare och underlätta för andra i sin tur, eftersom de delar med sig av sin egen kunskap med det kollektiva medvetandet hos mänskligheten.

Vi hör att ni frågar hur ni skall kunna dela era upplevelser med andra och hur kommer kopplingen att fungera från ert högre medvetandetillstånd till de i lägre medvetandetillstånd. Vi vill inte gå in i detalj när det gäller detta, eftersom det är en del av era fantastiska upplevelser som ni måste gå igenom. Och var och en av er kommer att ha sina egna, men vi kan låta er få veta att utbyte av information kommer att ske som en energiöverföring inom ert medvetande och som en varelse av Ljus kan ni sända det och motta det enligt ert behov.

Er förflyttning till högre verklighet kommer att oerhört mycket hjälpa till med förståelsen av alla de förändringar som händer, då fler och fler människor kommer att påverkas med energin av Ljus och Kärlek och inser att de inte behöver lida under rädsla och tvivel om sin existens. De kommer att göra fridsamma och kärleksfulla erfarenheter på ett lättare sätt och ha lättare att släppa det gamla, tidigare sinnestillståndet. En sådan påverkan hjälper också till med att sprida en mer sanningsenlig information från alla källor, för alla människor kommer att börja känna att det finns så mycket mer att uppleva i livet än vad de nuvarande medierna sprider som hela sanningen.

Människor kommer att förstå att känslor och energier i deras kroppar bär på allt som är nödvändigt för att skapa ett lyckligt leverne och de kommer att vända sig bort ifrån illusionen, som inte längre är tillfredsställande. En del vill stå kvar i de lägre vibrationerna och ingenting ändrar deras avsikt i det fallet, och vi måste alla respektera deras val. De kommer att fortsätta med att leva i den lägre verkligheten så länge de behöver det.

Jag är SaLuSa från Sirius och vi njuter av dessa stunder för vi vet att ni verkligen vet vad som händer med er. Det kommer fortfarande att finnas en hel del att lära i den högre verkligheten och det kommer att vara en underbar upplevelse för oss alla. Känn vårt välkomnande för er alla och koppla av i ett lugnt sinne och tillåt er själva att avsluta alla de nödvändiga förberedelserna med acceptans och en känsla av kärlek som flödar hela tiden genom era hjärtan.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un