Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, November 15, 2013

Bulgarian -- СаЛуСа – 15 ноември 2013г.

СаЛуСа – 15 ноември 2013г.Ние Колкото по-готови ставате за навлизане в по-висшата си реалност, толкова повече изпитвате силните и енергии и освобождаването на ограниченията на времето. Понякога може да изпитате хора и неща да се движат по-бързо от обикновено, когато току-що сте се пробудили от сън или дълбока медитация, където сте се свързали с потока на времето в по-висшата реалност. Това може да ви даде много добра представа относно това как нежно върви потокът, без бързане и тичане, с които доста сте свикнали сега и се забавяте само когато ангажираният ви ден свърши. Това е, за да ви се покаже, че с навлизането в зоната на „безвремие” от по-високите реалности вие естествено ще се забавите и ще се наслаждавате на всичко толкова дълго, колкото желаете. Няма нужда да се тревожите, че ще закъснеете за някои други опити, защото целта на живота е дълбоко да изпитате всичко, което изберете да изпитате, и след това да навлезете в друг опит, след като напълно сте завършили предишния. А знанието, че просто не можете за закъснеете за опитите на собствения си живот, ще ви помага да се приспособите към тази голяма промяна.

Ние често ви напомняме да вярвате в себе си, защото с това идва по-голяма увереност във всичко, което правите, а на всички спешни въпроси се отговаря със собствената ви мъдрост и всичко, което е необходимо, се разбира, без да се предизвиква объркване в ума ви и чрез собствените ви отговори вярата в себе си отново се повишава. Това може да се опише като кръг от вяра и мъдрост и ако погледнете по-отблизо към който и да е друг въпрос, ще откриете, че в жизнения опит има много кръгове. Ние разглеждаме това като основи за нашето разбиране за Творението, защото кръгът е основната фигура, която можете да намерите навсякъде, като започнете с енергийния поток, след това клетките ни, планетите ни, Галактиките ни – формата на кръга е ясно видима и вие изпитвате живота също в кръгове и когато сте готови да се придвижите напред, вие създавате друг кръг на опит за себе си като привличате по-висш опит към настоящия си кръг и създавате това, което наричате Елипсовиден Ореол. Тези два кръга са достатъчно слети за вас, за да създадете мост в друг кръг от опити и тъй като сте съзнателно наясно с този преход, това е най-чудесно преживяване.

Наблюдавайте тези кръгове в собствения си живот и те ще ви помогнат да изчистите и освободите всичко, от което нямате нужда. Понякога вие изпитвате нещо отново и отново и се чудите какво е това, което не разбирате или не приемате, когато тази ситуация все още се появява и ще откриете, че понякога е необходимо да излезете от този кръг и да погледнете на него от различна гледна точка, от по-висока перспектива, която винаги е на ваше разположение в този момент на вашата трансформация. И след като сте приели мъдростта, която идваше от определена повтаряща се ситуация, вие може да я оставите зад гърба си за добро и тя ще бъде трансформирана в чисто знание, което ще бъде прибавено към колективната мъдрост, която всички други могат да научат, когото са готови да направят това. По този начин ще е много по-лесно за тях да навлязат в Новото и силата на вашия колективен избор силно ще нарасне.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и всички ние се чувстваме толкова близо до всички вас. Наблюдаваме ви с щастие, тъй като вие толкова радостно пристъпвате в кръга на вселенското знание и откривате, че страхът и тревогите вече ги няма във вас. Вашата сила на Любовта се увеличава и когато си я представите като кръг около тялото ви, вие се защитавате от проникването във вашата Светлина на други нежелани енергийни кръгове.Канализирано чрез МАДАД

Превод:Tauno
cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un