Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Wednesday, November 20, 2013

Bulgarian -- СаЛуСа 19 ноември 2013г.

СаЛуСа – 19 ноември 2013г.Ние Готови ли сте да бъдете потопени в по-дълбокото чувство на Любов, което незабавно ще обгради съществото ви, когато стъпите в по-висшата си реалност. Тази енергия на Любов сега ви променя и колкото повече я допускате в себе си, толкова повече ще сте привлечени към новите си опити. Да позволите в себе си Любов означава да погледнете на себе си-такива, каквито сте и да приемете всичко, което създава цялостно същество, с разбирането какво ви дава любовта към себе си и другите. Всяка част от тялото ви, всеки спомен и мисъл изграждат единство с Душата ви, съзнанието ви, което искаше физическа форма и ситуации, за да изпитва през този живот и да ви доведе чудесно до момента, в който сте сега. Тази Любов ви дава по-дълбоко прозрение за опитите ви и придобивате повече мъдрост от тях, а когато настъпи това разбиране, можете да пуснете трудните опити със съответните им спомени и мисли да си отидат и напълно да се освободите за Новото.

Почувствайте сега енергията на думата „Нов” как резонира с вас. Много от вас са изпитали по-висшите реалности преди, но никога не са изпитвали или никога съзнанието ви не е имало такъв вид Издигане, така че всички вие чувствате огромно привличане към изпитването му в неговата цялост. Всяко ново нещо винаги създава такова привличане за всички нас, защото знаем, че то винаги ни носи повече мъдрост и знание, че ние не бихме го постигнали без дълбоко и пълно изпитване на изборите си. Тези последни мигове от живота само в старата реалност са тук за вас, за да направите това и да размишлявате върху тези избори, които все още някак си се задържат в ума ви, и най-накрая да ги освободите с голямо разбиране, на което сега всички от вас способни. Почувствайте свободата, която наближава, и ние знаем, че вие повече няма да отлагате. Знаем, че опитите ви от по-ниски вибрации понякога са много тежки и са създали силни чувства на тъга и много други чувства, които отричат присъствието на Любов, но ние сме винаги с вас и ви изпращаме толкова много Любов, за да ви направи още по-силни за преобръщането на всички ваши опити в мъдрост.

С вашето финално изчистване също и Майката Земя е готова да освободи енергията от по-ниски вибрации от тялото си и по този начин тя силно ще подкрепи придвижването ви в по-висшата ви реалност. Тя също усеща издигането на енергията отвътре и това се изпитва на повърхността и ние виждаме тялото и да сияе с чудесна чиста Светлина от вашата обединена Любов. Почувствайте Единството с нея, защото тя ще бъде част от вашата реалност, докато всички вие почувствате, че е време за вас да се преместите някъде другаде, а тя – да приветства други Души за споделени нови опити.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и желая всички вие да изпитате спокойно състояние на ума, защото сърцата ви сега говорят на всички вас и ви дават необходимата информация за придвижването ви по-нагоре. Попитайте сърцето си, защо то е най-добрият източник на отговори, тъй като има всичко, което имате нужда да знаете сега, а количеството на информацията бързо нараства така перфектно синхронизирана със скоростта, с която вървите или с която тичате към Новото.Канализирано чрез МАДАД

Превод:Tauno
cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un