Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Monday, November 4, 2013

Danish -- SaLuSa 18.10.2013SaLuSa, 18.10.2013


Følelsen af Enhed og salig glæde omgiver jer med en intensitet aldrig oplevet før, og vi glæder os over jeres forbløffelse, når den rammer jeres væsen så kraftfuldt, imens jeres intentioner og ønsker er sat meget højt og tillader jer at opleve endnu dybere og mere fyldestgørende følelser af Enhed med Alt. Jo mere I er bevidste om disse energier, jo mere vil I ønske at være badet i dem, da de er af ren Kærlighed og Lys og hjælper jer til at rense jer selv fuldstændig for alle de gamle energimønstre. I denne fase med den endelige klaring vil I måske opleve pludselige skift i humør og følelser, hvilket skyldes, at gamle temaer pludselig udrenses uden den sædvanlige proces, som I alle kender så godt. Det er på grund af jeres stærke vilje, intention og valg, at I har manifesteret denne endelige renselse på sådan en smuk måde, og I har følt en meget stærk tilstedeværelse af Engleriget og jeres guider, og dette tillader os at dele så meget mere med alle jer, som ønsker at opleve vores samhørighed i dette øjeblik.

Vi mærker meget tydeligt dette store skift indeni hver og én af jer, og vi ved, at det skaber stor indflydelse på alle andre mennesker omkring jer og på dem, som møder jer, og mange af dem indser og sanser, at der er så meget mere i livet, end de hidtil har oplevet. Det er denne bevidsthed, som vil føre dem til deres egne forandringer og til det kollektive skift i alle aspekter af livet på jeres planet. Vi er her for at hjælpe jer med denne forandring, og den kraftfulde samhørighed, I har med os, bevidstheden om vores tilstedeværelse, er også en del af denne indflydelse, idet I også deler vores energi med andre ved at dele jeres egen, og når det rette øjeblik kommer til at introducere os selv åbent på det inderligt ventede tidspunkt for fuld offentliggørelse, vil de mennesker, som ikke er klar over vores eksistens, føle vores særlige energi og vil lettere acceptere vores tilsynekomst, fordi denne energi vil være velkendt for dem. Så vær opmærksom på denne mægtige kraft, som I bærer på i jeres indre, da den bevæger jer imod oplevelsen af jeres højere virkelighed og bringer intensitet til alt, hvad I gør.

Fortsæt med at fokusere på, hvad I ønsker at opleve, og se, hvordan alt vil blive transformeret og forandrer sig indeni jer og omkring jer i overensstemmelse med jeres ønsker. Lige netop nu er øjeblikket for jeres eget store skift, og vi ved, at I føler det meget intenst, og I spreder jeres voksende Lys til alle andre, imens I helt vågner op til jeres ønske om at være til hjælp for andre, og hele jeres væsen udtrykker dette ønske gennem jeres kommunikation og adfærd i forhold til jeres medmennesker. Vid, at de godt kan mærke det, selvom de ikke taler om det, for I har alle sammen ikke været vant til at udtrykke jeres sande følelser og har holdt dem skjult indeni, men nu kan de frit flyde ud fra jeres indre, uforandret af den illusion, som før omgav jer. Illusion forsvinder hurtigt fra jeres kollektive bevidsthed, og snart vil øjeblikket komme, da jeres samfund vil være parat til endnu et ryk mod Den Nye Gyldne Tidsalder og Jordens Nation med kvaliteter og idealer, der netop er ved at tage form.

Jeg er SaLuSa fra Sirius, og jeg mærker jeres kraftfulde opløftelse og jeres glæde ved at være bevidste om, at I sandelig har hævet jer selv over alt det gamle og nu oplever sand forståelse for Væren og Enhed, som så kraftfuldt flyder gennem jeres egen energi og holder jer i en salig sindstilstand det meste af tiden. Husk, at I ikke behøver at klynge jer til noget, som ikke gør jer glade. I er frie!

channeller: MADAD


Oversættelse: Anna Grete Telesford

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un