Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, November 22, 2013

Dutch -- SaLuSa 22.11. 2013


SaLuSa, 22. 11. 2013


Dit is normaal gesproken de tijd van het jaar waarin je op een meer liefdevolle manier aan anderen begint te denken en je minder stressvolle momenten ervaart totdat je wederom het nieuwe jaar begint met hoop en wensen, welke wanneer het jaar verstrijkt geleidelijk aan weer verdwijnen. Voor velen van jullie zal dit jaareinde niet hetzelfde zijn, en wij weten dat jullie dit reeds voelen. Er is geen wens binnenin jullie om de geijkte cadeaus te geven, en ook niet om ze te ontvangen. Jullie hebben je gerealiseerd dat het grootste cadeau dat je aan iedereen van je huidige familie en alle anderen kunt geven, je Liefde is, onvoorwaardelijk stromend naar hun harten en hen op weg helpend. Velen van jullie voelen dat de behoefte er niet meer is om vast te houden aan de oude manier om het Licht te vieren welke aanwezig is in en rondom jullie heen. Diegene die er klaar voor zijn zullen dankbaarheid vieren en uitdrukken op de nieuwe manier door in hun hogere realiteit te stappen en door nog meer Liefde te zenden naar een ieder die er klaar voor is om het te ontvangen, en zij zullen vele mogelijkheden openen voor anderen om uit te kiezen.

Met deze mogelijkheden binnenin de collectieve geest van de gehele Mensheid aanwezig, zullen degenen die ontwaken of hun ontwakingsproces later in jullie tijd voltooien, de voor henzelf beste manier kiezen en hun eigen wensen eraan toevoegen al naar gelang hun levensdoel, zodat iedereen een unieke manier van ascentie zal ervaren. Iedereen zal een sterke sturingskracht binnenin voelen wat hen stuurt naar de vervulling van hun eigen keuzes en wensen. Er zal geen noodzaak zijn om anderen te volgen tenzij dit hun ervaringskeuze is, en alle mensen zullen een immense kracht voelen die de vrijheid draagt. En het zal de grote wetenschap brengen dat niemand anders verantwoordelijk is voor levenservaringen dan jijzelf, en de schuld bij anderen leggen zal niet langer aanwezig zijn en zal niet langer haat en boosheid tussen mensen creëren. Harmonie en vrede zal zegevieren binnenin en ook in de buitenwereld, wat in de collectieve ervaring van de hogere realiteit getrokken zal worden met de sterke wil van de gehele Mensheid.

Dit proces van collectieve verandering heeft enige tijd nodig zoals je reeds weet, toch begonnen alle nodige veranderingen reeds vele jaren geleden, en zij worden nu versneld vanwege de vergrote kracht van jullie wens om de wereld te zien. Dat gaf jullie zo vele waardevolle ervaringen welke gevormd werden tot de wijsheid; vrij , in balans en verenigd te zijn. Met jullie eigen verheffing , kunnen anderen hun pad en hun eigen weg gemakkelijk vinden, daar de Liefdesenergie die nodige aantrekking creëert tot dat waar naar gezocht wordt , op dezelfde manier dat jij aangetrokken wordt tot alle hogere energieën. Het is de Scheppers wens om zo’n krachtige verandering binnen deze wereld te ervaren, en verandering van al de grotere delen van de gehele schepping te volgen waarin we allemaal bestaan. Weet/Herinner dat je een deel bent van de Schepper, en je draagt deze wens van binnen en geeft het je eigen wens en keuze dat gelijk staat aan jouw vrije wil, en het pad creëert wat je naar de ervaring leidt van ultieme Eenheid met de Schepping Kracht.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens dat je de kracht van jullie keuze realiseert om de Liefde met een ieder te delen. Jullie kunnen hen verheffen vanuit hun eigen lijdens-creatie, alleen door een glimlach of liefdevolle gedachten of woorden, die je naar hen toezendt. Je zult hen niet helpen verbonden te zijn met hun eigen gevoelens, maar je helpt hen wel met gevoelens van Liefde die overal rondom aanwezig is omdat je hen niet kunt redden, het is aan henzelf om hun eigen weg en plaats te vinden binnen Alles Dat Is.Channeler: MADAD
Vertaling: André  

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un