Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Tuesday, November 12, 2013

Hebrew -- SaLuSa 8.11.2013
SaLuSa  - מיום 8   בנובמבר 2013

השמש שלכם שולחת לכם דפוסי אנרגיה מאוד אינטנסיביים אשר עומדים לסיים את התהליך ההתמרתי הבסיסי שלכם לישויות של אור. ברגע שאתם סופגים בתוככם אנרגיות אלה, הגוף שלכם יהיה מוכן לקלוט ולקבל את כל מה שתודעתכם תחווה. השמש היא שער למימדי מציאות אחרים ומה שאתם רואים כהתפרצויות שמש הן העברות אנרגיה עצומות מתדרים גבוהים יותר הנשלחים לפלנטה שלכם ולכל תושביה. אתם יכולים להרגיש אנרגיה טהורה זו של השמש כשאתם עומדים באור-השמש בשקט ללא תנועה, יש לה מגע חם ואוהב של אהבה אשר נשלחת לכם ומסייעת לגופכם לשנות לאלה אשר יכולים לקבל את כל התדרים הגבוהים יותר אשר נשלחים ברגע זה. בבקשה הרגישו את תגובתו של גופכם לאור, וקדמו בברכה אנרגיות גבוהות יותר אלה כשכל הדפוסים הדרושים נכללים בתוכן עבור התמרתכם המוצלחת.

ברגע זה, כל דבר ישן נסחף החוצה ומתמוסס בתוך האור העצום המקיף אתכם, כך שאתם עשויים לחוות כמה מחשבות או זיכרונות המתרחשים לעיתים קרובות בתוך המיינד שלכם וזה נראה לכם שהן לא עוזבות למרות שאתם קבלתם אותן ושחררתם אותן. המיינד שלכם צריך כמה רגעים לעבד את כל השינויים המתרחשים, ובבקשה דעו שמחשבות ישנות אלה מתנקות והולכות, ואתם לא צריכים להתמקד בהן יותר, רק לשלוח להן אהבה ואור ולהרגיש שהן לא מגיעות מלבכם והמיינד שלכם גם ישחרר אותם, כיוון שהמיינד שלכם תוכנת במשך זמן רב לתפקד בדרך של להיות "מתכנת" של המציאות שלכם ולפעמים הוא עדיין אוחז בדברים או בבעיות שהיו רגילים להיות כה מושכים עבורכם. בבקשה בטאו אהבה לעצמי שלכם ולמיינד שלכם והרגישו את האהבה מתפשטת לכל הווייתכם.

אפשרו לאהבה לרפא אתכם לחלוטין, ושלא יהיו לכם כל ספקות שזה לא עוצמתי מספיק כדי לעשות זאת. אהבה היא הכוח היצירתי העוצמתי ביותר ביקום הזה, וכאשר אתם מביעים ללא פחד את כוונתכם לכך, אתם חווים את עוצמתה, עם זאת כוח עדין הזורם לתוככם ונושא אתכם לתוך המציאות הגבוהה יותר משלכם. אל תעכבו רגשות אלה שאהבה יוצרת בתוככם כשכה הרבה אנשים ממתינים להרגיש אותן ומוכנים גם להיות ערים בתוך הידע הגבוה יותר של הבריאה. שתפו את האהבה בכל מקום שאתם הולכים ודעו שמבלי לבקש יותר, אהבה תמיד ובלי סוף תזרום דרככם ותשמור עליכם בהרמוניה עם כל ביטוייה, אין זה משנה איזו צורה הן נושאות בימים אלה.

אני SaLuSa מסיריוס וגם מרגיש את האהבה כה עוצמתית נוכחת בתוך הצורה אותה אני נושא עכשיו. הבינו שרק מחשבה אחת של אהבה יכולת לתת לכם כזו אנרגיה אינטנסיבית שזו תישאר איתכם למשך כל היום, ובדרך זו אתם יכולים לשתף הרגשה יפה זו עם כל האחרים. אתם צריכים להתמקד על ההרגשה של אהבה שנוכחת תמיד מסביבכם ובתוככם. אנו אוהבים אתכם.מתקשרת: MADAD

אתר  באינטרנט : SaLuSa in Love and Light

Translator: Gili

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un