Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Tuesday, November 5, 2013

Norwegian -- SaLuSa 5. november, 2013


SaLuSa 5. november, 2013Lytt til hva følelsene deres forteller dere i Kjærlighetens og Lysets språk, så vil dere vite nøyaktig hva dere må gjøre og hva det neste er som skal skje i deres transformasjonsprosess. Hjertet deres mottar myriader av informasjon, så det er temmelig travelt i disse dager og det kan tenkes at dere føler et trykk i dette området av kroppen. Dersom dere spør dere selv om noe, så er svaret allerede der, noen ganger før dere har fullført spørsmålet, fordi hjertet er koplet opp til visdommen i Alt Som Er og alle de svarene dere måtte trenge for deres forvandling og veien inn i deres høyere virkelighet er tilgjengelig for dere. Dere trenger bare å være bevisst på den nye strømmen av viten inn i deres vesen som fullt ut korresponderer med deres helt personlige oppstigningsprosess. Vi minner dere om at det finnes ikke to mennesker som har den samme prosessen, så det er klokt å lytte innover heller en å sammenlikne seg med andre og tvile på om dere har gjort alle de nødvendige forberedelsene til deres oppløftelse. Fokuser derfor på deres indre visdom, så vil dere med sikkerhet ikke gå glipp av noe som er viktig for deres Oppstigning. Den er garantert uansett og dere blir veiledet til å erfare alt som vil hjelpe dere med å alltid løfte dere selv.

Vi oppfordrer dere til å praktisere å alltid spørre hjertet deres først, ettersom det svaret dere får derfra alltid er deres eget og gir sterk gjenklang i dere, og det gir dere en følelse av tillit til deres egne evner og levner ikke rom for noen tvil, som vi vet ingen av dere ønsker å oppleve mer fordi dette er tiden for deres oppvåkning til de høyere nivåer av væren som omfatter alt dere overhodet kan forestille dere innenfor dette ordets mening. Og vit at det er så mye mer ved eksistensen som dere ennå ikke kan føle, selv om noen av dere allerede har opplevd den sanne essens av det høyere uttrykk av de energiene som om svært kort tid vil omhylle dere alle. Tiden er inne nå for å bevege seg inn i disse energiene for alle dem som har bestemt seg for å gjøre så og bringe dem videre til andre som er i ferd med å våkne opp eller akkurat har begynt sin søken. Føl den kraften som brer seg ut fra hjertet deres og ut i hele deres vesen og gjør hva dere føler er nødvendig for å fullføre forberedelsene deres, for da vil dere bli løftet påny og vil føle kun fred og kjærlighet strømme til dere og gjennom dere, og dere vil ikke føle noe som helst ønske om å delta i noen som helst som er av lavere vibrasjoner og som ikke harmonerer med deres egne. Og folk omkring dere vil føle deres ro og lykke. På den måten inspirerer dere ytterligere dem som velger å distansere seg enda mer fra det gamle til å søke etter alt som hjelper dem med så å gjøre.

Vi er alltid med dere og vi vet at vårt nærvær og energi hjelper dere å gå gjennom alle de nødvendige forandringene inni dere. Vi opplever at det er stor glede over kontakten mellom oss og det gir en så vidunderlig sterk innvirkning på det “arbeidet” vi er kommet hit for å gjøre og vi vet at denne kontakten vil lede oss alle frem til oppfyllelsen av alle våre ønsker. Vi overlater dere ikke til dere selv et eneste øyeblikk fordi, som mange av dere vet er vi mer enn besøkende fra Stjernene som kom hit for å observere evolusjonen på en annen planet og hennes levende vesener. Vi skal gjenforenes i Kjærlighet og Lys og så mange av oss vil være knyttet til hverandre i en felles livsvei og skape skjønne opplevelser overalt hvor vil kommer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er lykkelig over at dere føler at vår reise nå begynner å bli så fredfull og kjærlighetsfull hele tiden og dette fører til en opplevelse av fred og kjærlighet og det er nettopp dette vi alle ønsker oss.


Kanal: MADAD
Oversetter: Leif 

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un