Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, November 1, 2013

Swedish -- SaLuSa 1 november 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 1 november 2013
Den högre verkligheten ligger nu framför dem som valde att uppleva den så snart de slutförde den nödvändiga omvandlingen av deras väsen för en anpassning till det högre energiflödet. Genom deras första erfarenheter i de högre verkligheterna i den här processen av Uppstigningen kommer alla andra att ha en fantastisk källa av information när de bestämmer sig för att avsluta sina egna förberedelser. Det kommer att lagras i det kollektiva medvetandet för hela mänskligheten på Moder Jord och alla som önskar att få uppleva mer kommer att guidas till att komma i kontakt med dem, det kommer att vara mycket lätt att hitta dessa energimönster för de är av ren Kärlek och Ljus, och de kommer att skapa en kraftfull attraktion för alla dem som söker upphöjning och förändring.

Alla de lärdomar ni tidigare fått bär inte en så stark energi, med undantag av dem du redan känner från din historia, och du har redan kommit på det verkliga syftet för dem. De vägledde er alla under den tid som behövdes för er tillväxt och visade er vägen av Kärlek och Ljus. Även om de hade samband med mycket hårda livserfarenheter så var de också det val som alla gjorde som bestämde sig för att vara de som ville visa vägen, just som ni gör nu.


Du upplever också väldigt tuffa stunder i ditt uppvaknande, men så snart du väljer att följa vägen av tjänande till andra så kan ingenting ta dig bort från den, för detta är den mest underbara självinsikt som, istället för att vara arg och hata, kan sprida bara Kärlek runt om dig och se hur det förändrar allting. Dessa känslor är så väldigt kraftfulla på grund av naturen i skapandet som vi alla är skapade i och som stödjer det primala energiflödet utan att stanna upp det. Det rensar bort alla hinder som uppstår mellan intention och den uttryckta verkligheten genom att ösa in mer Ljus som bär högfrekventa mönster av ren, villkorslös kärlek.

På detta sätt kan du höja dig själv till din egen högre verklighet som du har skapat, och du kommer att utöka det kollektiva medvetandet med dessa erfarenheter så att andra människor kan vägledas till sitt eget skapande av sin egen högre verklighet. Och det är på så sätt som den nödvändiga kollektiva förändringen sker enligt dina alldeles egna avsikter att få se en högre version av Moder Jord spridas överallt, in i varenda detalj du kan tänka på, och lämnar den ren och stark och välkomnande många andra som kommer att uppleva sina val.

Vi kan redan nu se många resultat av era intentioner, så starkt uttryckta att det skulle förvåna er hur mycket allt har förändrats sedan förra året. Allting rör sig med perfekt anpassning till er totala förändring och de lägre energierna har rensats bort mycket intensivt under den här perioden, efterson ingenting som gjorts kan stoppa denna förändringsprocess. De människor som fortfarande vill vara anslutna till de lägre energierna kommer fortfarande att finna dem, men de energierna har ingen makt över mänskligheten i stort längre. Och de högre energierna tar över deras plats hos alla de andra som valt att flytta bort från rädsla och istället söker efter att mer Kärlek blir närvarande i deras livsupplevelser.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag önskar att ni kunde se era egna val som precis de som leder er rakt in på er själsväg. Och tvivla inte på att ingenting kunde ha gjorts på något annat sätt. Allting händer med syftet att få kunskap och förståelse och leder er alltid så perfekt in till era högre verkligheter av existens. Lyssna till ert hjärta, för alla arbetar nu tillsammans nästan helt och hållet, så ni kan absolut lita på er själva när ni tar emot visdomen från det, och ert sinne är klart nu och väntar på att ta emot information från ert hjärta.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un