Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, November 15, 2013

Swedish -- SaLuSa 15 november 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 15 november 2013Ju mer ni gör er redo för att stiga in i er högre verklighet, ju mer upplever ni dess kraftfulla energier och släpper tidsgränserna. Ibland kanske ni upplever att saker och ting sker snabbare än vanligt, kanske när ni just vaknat upp från sömnen eller i djup meditation, när ni har varit inkopplade till tidsflödet i den högre verkligheten. Detta kan ge er en mycket bra bild av hur livet mjukt flyter på utan brådska och jagande, som ni är så vana vid nu, och som saktar ner endast när era hektiska dag är avslutad.

Det gäller för dig att visa för dig själv att när du går in i en zon utan tid i de högre verkligheterna så kommer du att på ett naturligt sätt sakta ner och njuta av allting – så länge som du önskar det. Det finns inget behov av oro för att du skulle vara sen till några andra upplevelser, för meningen med livet är att på ett djupt sätt uppleva allting som du väljer att uppleva och sedan gå in i en annan upplevelse när du avslutat den förra. Och när du vet att du inte kan bli sen för ditt eget livs upplevelser så kommer det att hjälpa dig att anpassa dig bättre till dessa stora förändringar.


Vi påminner er ofta om att du skall lita på dig själv för med det kommer mer förtroende för dig själv och i allting du gör. Alla viktiga frågor blir besvarade genom din egen visdom, och allt som är nödvändigt att förstå blir förstått utan att orsaka förvirring inom dig, och med dina egna svar litar du på dig själv och din tillit till dig själv och din intuition ökar. Detta kan beskrivas som en cirkel av tillit och visdom, och om du tar en närare titt på varje annan fråga så kommer du att upptäcka att din livserfarenhet har många cirklar inom sig.

Vi ser det som grunderna för vår förståelse av Skapelsen, för cirkeln är den primära formen som du kan hitta överallt, med början i energiflödet, sedan våra celler, våra planeter, våra galaxer – cirkelformen är klart synlig och du upplever också livet i cirklar. När du är redo att gå vidare skapar du en annan cirkel av upplevelse för dig själv genom att attrahera högre upplevelser till din nuvarande cirkel, och så skapar du vad man kan kalla Vesica Piscis (skärningspunkten mellan två cirklar). Dessa två cirklar sammanfogas tillräckligt för att du skall kunna skapa en bro till en annan cirkel av upplevelser, och när du är medvetet medveten om den övergången är den den mest underbara erfarenhet.

Titta efter dessa cirklar i ditt eget liv och de kommer att hjälpa dig att rensa bort och släppa allt det där som du inte behöver längre. Ibland upplever du någonting gång på gång och du undrar vad det är du inte förstår, eller vad det är du inte accepterar, när situationen fortfarande dyker upp. Du kommer att förstå att ibland är det nödvändigt att kliva ut ur den cirkeln och titta in i den från ett annat perspektiv, ur ett högre perspektiv, som alltid är tillgängligt för dig vid den här tiden för din omvandling.

Och sedan, när du har accepterat den visdom som kommer från en viss återkommande situation, kan du lämna den bakom dig för gott, och den kommer att bli förvandlad till en ren kunskap, som då kommer att läggas till den kollektiva kunskapen som andra kan lära sig från när de är redo för det. På det här sättet kommer det att bli mycket lättare för dem att gå in i det Nya och kraften i era kollektiva val kommer att öka oerhört.

Jag är SaLuSa från Sirius och vi känner alla att vi är så väldigt nära er. Vi ser på er alla med glädje och lycka när ni så glatt kliver in i kretsen av universell kunskap och kommer på att rädsla och bekymmer inte längre finns inom er. Er kärlekskraft ökar, och när ni föreställer er den som en cirkel som omger er kropp så skyddar ni er från att andra, oönskade energicirklar kommer in i ert Ljus.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un