Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Wednesday, November 20, 2013

Swedish -- SaLuSa 19 november 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 19 november 2013Är du redo att sänka dig ner till en djupare känsla av Kärlek som kommer att omedelbart omge ditt väsen när du går in till din högre verklighet? Denna kärleks energi förändrar dig nu, och ju mer du låter den komma in ju mer kommer du att bli attraherad av dina nya upplevelser. Att låta den komma in betyder att se på dig själv som den du verkligen är och acceptera allt som skapar hela ditt väsen, med en förståelse av kärleken till dig själv och även den som andra ger dig.

Även delar av din kropp, varje minne och tanke, skapar enhet med din själ. Och ditt medvetande som har önskat din fysiska form, och också de situationer som lett till erfarenheter under detta liv, för att så perfekt ha lett dig till den punkt där du befinner dig just nu. Denna Kärlek ger dig en djupare insikt om dina erfarenheter, ger dig mer visdom om dem. När den förståelsen kommer, så kan du släppa alla upplevelser med liknande minnen och tankar och på så sätt befria dig själv inför det Nya som kommer.


Känn hur energin i ordet ”Nya” genljuder inom dig. Många av er har upplevt högre realiteter tidigare, men aldrig upplevt eller varit dragen till den här typen av Uppstigning, så ni känner alla en oerhörd dragning nu till att få leva igenom allt. Allting som är nytt skapar alltid en sådan attraktion för oss alla, för vi vet att det alltid för med sig mer visdom och kunskap, något som vi inte skulle kunna nå utan att djupt och totalt uppleva våra egna val. De sista stunderna med att bara leva inom en gammal verklighet finns här för att ni skall kunna göra just det. Och fundera lite över de val som på något sätt håller sig fast inom er och låt dem sedan gå, släpp dem med en förståelse för att de nu inte längre behövs och ni är kapabla att släppa dem.

Smaka på den frihet som ni nu alla är kapabla att känna. Känn den frihet som följer tätt efter det, och vi vet att ni inte längre vill spara det till senare. Vi vet att erfarenheterna av de lägre vibrationerna ibland var väldigt tuffa och har skapat starka känslor av sorg och många andra känslor som förnekar förekomsten av Kärlek. Men vi finns alltid där för er och sänder er så väldigt mycket Kärlek för att ni skall kunna bli ännu starkare och kunna vända alla erfarenheter till visdom.

Med den slutliga reningen är också Moder Jord redo att släppa de lägre vibrationernas energi från sin kropp och på så sätt kraftigt stödja er förflyttning in till en högre verklighet. Hon känner också energin som höjs inom hennes kropp och den upplevs på ytan och vi ser hennes kropp glödande och strålande med underbart rent ljus från er gemensamma kärlek. Känn Enheten med henne, för hon kommer att vara en del av er verklighet tills ni alla känner att det är dags för er att flytta någon annanstans, och för henne att välkomna andra själar för delade, nya upplevelser.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att ni alla får uppleva fridfulla sinnestillstånd, för era hjärtan talar nu till er alla och ger er den information ni behöver för höjningen till högre dimensioner. Fråga ert hjärta, för det är den bästa källan för svar. Där finns allting ni behöver veta för ögonblicket. Och mängden information ökar verkligen på ett så perfekt sätt i linje med den hastighet ni alla rör er mot Det Nya.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un