Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Friday, November 22, 2013

Swedish -- SaLuSa 22 november 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 22 november 2013Vid denna tid på året var det vanligen då ni började tänka på andra människor på ett mer kärleksfullt sätt och ni upplevde stressiga stunder, tills ni återigen började på det nya året med hopp och önskningar, som sakta försvann när nyåret passerats. Årets slut den här gången kommer för många av er inte att bli detsamma, och vi vet att ni redan känner detta. Det finns ingen önskan inom er att ge de vanliga gåvorna och att förvänta sådana gåvor i gengäld. Ni har insett att den största gåvan ni kan ge till alla i er nuvarande familj, och alla andra, är er kärlek, villkorslöst flödande till deras hjärtan och hjälper dem då på det sättet..

Många av er känner att det inte längre finns något behov av att hålla fast vid det gamla sättet att fira Ljuset som är närvarande inom och runt om er. De som är redo kommer att fira och uttrycka tacksamhet på det nya sättet, det som innebär att gå in i den högre verkligheten och sända ännu mer kärlek till alla som är redo att ta emot den. Och de kommer att öppna många fler möjligheter för andra att välja från.


Med alla dessa möjligheter närvarande i det kollektiva medvetandet hos mänskligheten kommer det för dem som håller på att vakna, eller som kommer att avsluta sin process av uppvaknandet senare, att bli ett val att ta den bästa vägen för detta. Och de kommer att lägga till sina egna önskningar enligt själens syfte, så att var och en får uppleva ett helt unikt sätt för Uppstigningen. Alla kommer att känna en mycket stark vägledning inom sig som kommer att leda dem in till uppfyllandet av deras egna val och önskemål.

Det kommer inte att finnas något behov av att följa andra för det blir deras val enligt erfarenheter, och alla människor kommer att känna den starka kraft som friheten bär med sig. Friheten kommer att föra med sig en stor förståelse för att ingen annan bär ansvaret för livets upplevelser utom man själv. Att skylla på någon annan kommer inte längre att förekomma och skapar inte heller hat och ilska mellan människor. Harmoni och frid skall råda inom människor och även i omvärlden. Alla kommer att dras in i den kollektiva upplevelsen av en högre verklighet med en stark vilja till frid.

Denna process av kollektiv förändring kräver en del tid, som ni redan vet, men alla nödvändiga förändringar startade redan för många år sedan. De snabbas nu upp på grund av den ökande kraften i era önskningar om en fri och balanserad och enad värld. En värld som gett er så många dyrbara upplevelser och erfarenheter som resulterat i visdom hos er alla. Med ert eget upplyftande kan andra lättare finna sin egen väg, för kärlekens energi skapar den nödvändiga attraktionen till det de söker, på samma sätt som ni själva är attraherade av alla högre energier.

Det är Skaparens önskan att få uppleva en sådan kraftfull förändring som nu sker i den här världen och de därpå följande förändringarna av alla delar av Skapelsen som vi alla existerar i. Kom ihåg att ni är en del av Skaparen, och ni bär denna önskan inom er och det är ert eget val enligt er fria vilja att skapa den väg som leder er till den ultimata Enheten med skaparkraften.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag vill att ni inser kraften och makten som ligger i ert val att dela med er av er kärlek till alla andra. Ni kan lyfta dem från deras egen skapelse av lidande bara med ett leende och kärleksfulla tankar och ord som ni sänder till dem. Ni hjälper dem inte genom att de blir fast i sina egna tankar, men ni hjälper dem med känslor av kärlek, som alltid finns runt om er, för ni kan inte rädda dem. Det är upp till var och en att finna sin egen väg och plats inom Allt Som Är.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un