Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Tuesday, November 26, 2013

Swedish -- SaLuSa 26 november 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 26 november 2013Vi vet att det börjar bli mycket tryggt och säkert för er att lyssna till ert hjärta och trots vissa tvivel i början så växer känslan av tillit till den information ni får. Detta beror på att varje gång ni söker efter bevis för varje information ni tar emot på det här sättet så får ni dem alltid. Det är inte så att du som en evig själ skulle behöva det, men ditt sinne kräver uppenbara bevis, för det var programmerat att göra det. Ditt sinne släpper nu alla gamla mönster som helt enkelt inte kan hålla jämna steg med ljusets hastighet, som cirkulerar inom dig och flödar genom din kropps hela system. Ibland är det inte så lätt att se igenom den illusion ni lever i, men era känslor och den kärlek som ni återigen är kopplade till, kommer inte att lämna er i något som helst tvivel om sanningen. Sanning bär på en mycket blandad energikänsla för många av er, för så många gånger lyssnade ni till något som visade sig vara raka motsatsen.

Alla bär på sin egen version av sanningen eftersom vi ser den som ett invecklat paket av information och erfarenheter samt känslor, som vägleder oss till att uppfylla våra önskningar. Önskemål är ett annat ord som kan skapa förvirring inom ditt föränderliga sinne, och vi ser det som ett uttryck för själen som förenar alla till de nödvändiga upplevelserna. Vi vet att ert samhälle, som existerat under så många århundraden, har försökt begränsa folkets önskningar. Men nu är ni fria att stiga ut ur dessa begränsningar, som fortfarande existerar, och låta era önskningar växa till fullo och leda er fram till sanningen om er själva.


Att känna till sanningen om sig själv skapar mer makt inom dig och ger dig många olika möjligheter, och visar också vilka du skall välja som kan göra din resa komplett. Kom ihåg att ingen annan kan ge dig sanningen om dig själv för all information måste ge resonans inom dig för att bli sanning. Å andra sidan, om någon information inte ger genklang perfekt inom dig, och någon säger till dig att de känner att detta är sanningen, då finns inget skäl för tvivel, för det representerar deras sanning och den vägleder dem till ytterligare kunskap.

Ju mer du tonar in dig till högre vibrationer ju mer kan du känna resonansen i varje information som du hör eller läser. Det finns så mycket information om att vi skall komma och om allt som skall ske innan och efteråt, och ibland är det förvirrande, ibland är det avsiktligt spritt för att skapa förvirring. Men vi ber er att låta informationen gå genom ert hjärta och låta er känna in om den bär på en kärleksfull energi och ger genklang inom er.

Ni är alla kapabla att känna resonansen inom er, men ibland försöker sinnet att vara starkare och tala om för er något som inte alls ger genklang inom er. Sinnet hjälper er att manifestera era val och det är syftet med dess existens. Ditt hjärta finns där för att du skall kunna se din egen sanning. När både hjärta och sinne arbetar tillsammans i harmoni och gör det som det är avsett för, då ser du de sanna undren i livet. Hjälp ditt sinne att koppla av på det bästa sätt som var och en av er redan vet är det bästa för er, och sinnet kommer att anpassa sig till den roll det var avsett för från början, och du kommer helt säkert att känna det.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill att ni alla ger uttryck för era önskningar så fritt som möjligt för att göra er lyckliga, för önskan bär på det perfekta energimönstret för er förflyttning in i de högre världarna av existens. Där får dina önskningar stöd och du förstår att de är inbyggda som en grund i det samhälla som vi lever i.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un