Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Saturday, December 7, 2013

Hebrew -- SaLuSa 6.12.2013
SaLuSa  - מיום 6   בדצמבר 2013

ישנן שאלות כה רבות בתוך המיינד שלכם ממש עכשיו, ואנו יודעים שאתם מבקשים שתינתן לכם תשובה. התשובות נמצאות כבר בליבכם, יקרים, כולן, והרגע שאתם תשמעו אותן בבירור מתקרב במהירות עם השינוי המסיים שלכם. זכרו שאף אחד יכול לספק לכם את התשובות, אנו כולנו יכולים רק להראות לכם את הדרך אשר מובילה לידיעה זו, כיוון שאלו תמיד אתם אשר מחליטים מהו הרגע המושלם לקבל את התשובה ועם קבלתה של חווית הידיעה הזו, אתם מרוויחים ביותר מההבנה שנמצאת שם, חבויה בתוך כל חוויה. לכן, כאשר אתם עדיין מרגישים שהמיינד שלכם עסוק עם כה הרבה שאלות, פשוט שאלו את עצמכם מה אתם צריכים לעשות כדי להיות מוכנים, כדי להיות מוכנים לנוע לתוך החדש, ובוודאות התשובה תגיע ותשאיר אתכם בלי ספקות לגבי מה שצריך להיעשות. באותו רגע של הבנתכם, מרבית התשובות יתגלו באמצעות ליבכם, ואתם לא תהיו מעוכבים יותר וכאשר אתם מחליטים לסיים את כל מה שנדרש, זה יהיה תמיד בבחירתו של הרצון החופשי שלכם.

החוויה של רצון חופשי היא אולי אחת מהנושאים האחרונים אשר אתם צריכים להבין באופן מלא, וההבנה תמיד מגיעה כאשר אתם מקבלים לגמרי חוויה זו כאחת הנושאת חוכמה בעלת-ערך עבורכם ולא מוכחשת באחת, שתיים או אלפי סיבות שלא ניתן לקשרן אליה, בתלות במצב הרוח, במצב או בכל ענין אחר הנוכחיים שלכם, אשר משפיעים על מצב המיינד שלכם. אבל ברגע שאתם נוכחתם לדעת שקבלה זו של כל שיעור נותנת לכם את הכוח לסלוח, לשכוח ולשחרר, אין סיבה מדוע אתם צריכים לחכות יותר כדי לעשות את אותו הדבר עם כל החוויות אשר עשויות עדיין להחזיק בפנים את החוכמה, כולל הרצון החופשי. הבחירה בחוויית הרצון החופשי היתה בין הסיבות העיקריות להחלטתכם להתגלם כאן על אמא כדור הארץ כשרובכם מבקשים להבין כל דבר שקשור לכך.

לאורך כל תהליך התעוררותכם, רבים מכם ראו והרגישו אנרגיה של חלק מחוויות החיים הקודמים שלכם, ואלה כולם הראו לכם לקבל אותן כשהן היו ללא הרגשה של שנאה, בושה, אשמה או שיפוט עבור עצמכם או האחרים המעורבים. וזה מה שאתם צריכים לעשות גם עם חווית החיים הנוכחית שלכם, כיוון שעכשיו השיעור של בחירת הרצון החופשי מתעצם לפוטנציאל הלמידה המקסימלי שלו עבור כולכם. האם אתם מוכנים לקבל זאת ולנוע לתוך החדש וכאשר התשובה שלכם היא כן, אנו גם מוכנים.

אני SaLuSa מסיריוס ואני מרגיש עכשיו איך אתם כולכם נעים לתוך קבלה והבנה של שיעור זה. זכרו, לא קיימים אשמה או בושה במקום בו נוכחים אהבה ואור, ישנה רק הבנה של אחד את השני שהינה ביטויים של הבריאה עם הזכות לבחור אחר איזו דרך לעקוב. אלה אשר בחרו לגמור את החוויה שלהם של בחירות של רצון חופשי ודואליות, כבר קבלו שיעור זה בשעה שקוראים מסר זה ומוכנים לקבל את החוכמה אשר תישא אותם לתוך מציאות בה ניתן לעקוב רק אחר בחירה אחת.מתקשרת: MADAD

אתר  באינטרנט : SaLuSa in Love and Light

Translator: Gili

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un