Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Sunday, December 8, 2013

Swedish -- SaLuSa 6 december 2013


Swedish flag butterfly flying, isolated on white background Stock Photo - 12874758
SaLuSa 6 december 2013Det finns så många frågor inom er just nu och vi vet att ni önskar få ett svar på dem. Svaren finns redan i ert hjärta, mina kära, svar på alla frågor, och stunden när ni kommer att höra dem tydligt närmar sig mycket snabbt nu med de avslutande förändringarna. Kom ihåg att ingen kan ge svaren till er, vi kan bara visa er vägen som leder till den vetskapen, för det är alltid ni själva som bestämmer när det är ett perfekt ögonblick för att ta emot svaret.

Så när du fortfarande känner att du har fullt upp med så många frågor du önskar ett svar på, fråga då dig själv vad det är du behöver göra för att bli redo för att förflytta dig in till den Nya Världen, och säkerligen kommer svaret och det blir ingen tvekan om vad du skall göra. I det ögonblicket av insikt kommer svaren på de flesta av frågorna att avslöjas genom ditt hjärta. Du kommer då inte längre att hålla något tillbaka utan bestämmer dig för att avsluta allt som inte längre är nödvändigt att behålla, allt enligt din fria viljas val.


Upplevelsen av fri vilja är kanske en av de sista saker som du behöver förstå fullt ut, och det kommer alltid som en följd av full acceptans av att just den upplevelsen bar med sig värdefull visdom för dig. Förneka den inte av ett, två eller tusen olika skäl du kan hitta på, beroende på din nuvarande sinnesstämning, situation eller av något annat skäl som påverkar din sinnesstämning.

Så snart du lagt märke till att acceptans av varje lektion eller läxa ger dig styrkan att förlåta, glömma och släppa, så finns det inget skäl till varför du skall vänta längre med att göra detsamma med alla upplevelser som kanske gömmer visdom inom sig, inklusive den fria viljan. Detta val av att uppleva fri vilja var en av huvudorsakerna till ditt beslut att inkarnera här på Moder Jord, för de flesta av er önskade förstå allting som var kopplat till den.

Under hela er uppvakningsprocess har många sett och känt energier från vissa av era tidigare livs upplevelser, och dessa visades för er för att ni skulle kunna acceptera dem som de var utan en känsla av hat, skam, skuld eller dömande av er själva eller de andra som var inblandade då. Och detta är vad du skall göra med ditt nuvarande livs upplevelser, för nu är valet av lektionerna av fri vilja intensifierade till maximal potential som en lärdom för er alla. Är du redo att acceptera det och flytta dig in till den Nya Jorden? När svaret är JA, då är du redo att gå vidare.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag känner att ni alla är på väg in i accepterandet och förståelsen av den här lektionen. Kom ihåg att varken skuld eller skam existerar där Kärlek och Ljus är närvarande, det finns endast förståelse för varandra, som är ett uttryck av Skapelsen med rätten att välja den väg man vill följa. De som väljer att stänga sina upplevelser av fri vilja och dualitet har redan accepterat denna lektion medan ni läste det här budskapet och är redo att ta emot visdomen som för dem in i verkligheten där det bara finns ett val att följa.Kanal: MADAD.


Översättning Gertie Dahlberg.

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un