Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Wednesday, October 26, 2016

מסר מספר 2 של SaLuSa מיום 21 באוקטובר 2016


Resultado de imagem para pictures of SiriusSaLuSa New Messages


מסר מספר 2 של SaLuSa  מיום 21 באוקטובר 2016

רבים מכם כבר הבינו ששינוי, לא משנה מאיזה סוג, לא מתרחש מהר. זה עקב העובדה שישנם כמה צעדים הכרחיים שצריכים להיעשות לפני פעולת השינוי. האם אתם יודעים מהם צעדים אלה? כן, ידידים יקרים, בתחילה אנו צריכים לבקש את השינוי המסוים, לאחר מכן אתם צריכים לתכנן את תוצאתו של השינוי ואתם צריכים לדעת את כל הפרטים כדי להתמיר בהצלחה את האנרגיה היוצרת - זה לא צריך לעבור דרך מוחכם, כיוון  שהמוח עשוי עדיין להטיל ספק אם ניתן להשיג את מה שתוכנן, עם זאת זה מתרחש  ברמה עדינה יותר של הווייתנו ואנו מקבלים רק את "ההחלטה" שתהיה מועבדת עם המוח - לאחר התכנון, הכנתה של כל פעולה או תנועה נעשית ואם היא יוצרת הרגשה לא נעימה או שלילית בתוככם, אתם צריכים ללכת צעד אחד אחורה ולמצוא דרך אחרת, שתהיה מתאימה יותר למצב הוויתכם הממשי. הבה נאמר שאתם צריכים למצוא את ההתאמה המושלמת לפעולה ולהרגשה טובה, ולאחר מכן יכול להגיע צעד נוסף. לכן, זו הסיבה מדוע חלק עשויים להיעשות חסרי סבלנות עם העצמי, כאשר אתם הולכים קדימה ואחורה מבלי לראות כל שינויים בחיים או במציאות הנראית לעין. האמינו לי, חברים יקרים, אנו גם מהרהרים על כל שינוי באותה דרך, וזה אפילו לוקח לנו זמן נוסף לנוע קדימה. ההבדל היחיד הוא שאנו עושים זאת כיוון שאין אנו רוצים לחזור על כל חוויה על מנת ללמוד ממנה ולוקחים את החוכמה המתבקשת ואתם עדיין רגילים לשנות מבלי להיות באמת מוכנים, וזה גורם לכם את ההרגשה של פגיעות או להרגיש לא מרוצים לחלוטין מהשינוי. לפעמיים זה עשוי להוביל לחוסר רצון לעשות שינוי נוסף. לפעמים ישנן חוויות קודמות החוסמות את התנועה וזה בטוח שאתם לא תאפשרו לעצמכם לנוע קדימה מבלי לשחרר את כל העניינים הכבדים והישנים, שזו נקודת ההתעלות לתוך חיים המלאים באהבה ובאנרגיות מבורכות, התומכות מאוד בצמיחתכם.

למעשה אתם מתכוננים לסוג זה של עיבודה של החוכמה, כיוון שאתם לא תתגלגלו בשל הסיבה של חיים באותה חוויה  ולקבל את החוכמה בפעם השניה או השלישית.

אין סיבה, יקרים, להיות לא מאושרים כאשר השינוי הרצוי עדיין לא קרה. זה יתרחש בוודאות, כיוון שאתם רוצים אותו, רצונכם מעניק לכך אנרגיה, וזה הכוח המניע שמאפשר לכולנו להשתנות.

 SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-11:11.


Channeler: Dani
Website: SaLuSa New Messages
Translator: Gili
Attachments areacobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un