Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Wednesday, October 26, 2016

מסר מספר 3 של SaLuSa מיום 24 באוקטובר 2016


Resultado de imagem para pictures of SiriusSaLuSa New Messages


מסר מספר 3 של SaLuSa  מיום 24 באוקטובר 2016

יש לשחרר ולהבין את הפחד, חברים יקרים, כיוון שהוא חוסם את תנועתכם קדימה. זה אינו חדש עבור כולכם שנמצאים בתהליך של התמרתכם האישית. פחד הוא עדיין נוכח בחלק מפעולותיכם ומחשבותיכם, כיוון שאתם הייתם רגילים ליצור עם האנרגיה שלו במקום עם אנרגית האהבה. צורתכם הותאמה לעובדה זו ודרכים רבות נסגרו או הזרימה של אנרגיה חיובית היתה מוגבלת למקומות מסוימים בגופכם. רק מחשבה פשוטה על המילה פחד עדיין גורמת למגבלה זו על זרימת האנרגיה ואתם צריכים להבטיח לעצמכם את הבחירה הנכונה באמצעות שחרורה של אנרגית הפחד. זה חשוב מאוד להבין איך פחדכם נוצר ומה נגרם על ידי מה שהינה הסיבה העיקרית להופעתו.

מצבים מסוימים חוזרים בחייכם, כיוון שניתנת לכם הזדמנות נוספת להבין את הסיבה לפחדיכם. יכולה להיות יותר מאשר סיבה אחת וכאשר אתם מתחילים לנקות אותה, המשמעות  היא שעבדתם במודעות על הבנת טבעה של החוויה הראשונית. חוויה ראשונית היא הראשונה שגורמת לכם את הרגשת הפחד. בהיותכם מתגלגלים פעמים כה רבות, זה מחייב להסתכל אחורה  על החיים המאוד ראשוניים שלכם. אתם פשוט צריכים לגלות מדוע אתם מפחדים מדברים מסוימים, ממקומות מאנשים או מפעולות. כאשר אתם מגלים את הסיבה האמיתית. אתם תרגישו זאת מיידית.  האנרגיה שעכשיו נוכחת מאפשרת לכם להכיר בקלות עניינים בעלי חשיבות גדולה עבורכם.

אפילו אם אתם יודעים מהו פחד ומה הוא גורם לכם, אין אתם יכולים לשחררו מבלי לעבד  את הידיעה על החוויות הישנות. וברגע שזה נעשה, יותר  מצבים  מעין אלה שהופיעו בקביעות, בתקופות מסויימות בחייכם הנוכחיות, לא יקרו. ואתם תאפשרו לעצמכם לנוע קדימה.

אני עכשיו אעצור מלדבר על פחד מכיוון שגם האנרגיה של מסר זה תוגבל. יקרים כולם, הראו את נחישותכם וצעדו באומץ בתהליך זה, כיוון שהוא חיוני  ומצריך צעד עבור אלה שרוצים להמשיך. מכיוון שחלק זה של תהליך התעלותכם מטפל בעצמי הפנימי העמוק שלכם.

 SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-11:11.


Channeler: Dani
Website: SaLuSa New Messages
Translator: GiliAttachments area
Attachments areacobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un