Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Monday, November 28, 2016

NORSK -- SaLuSa New Messages -- Budskap nr. 11


Resultado de imagem para pictures of SiriusSaLuSa New Messages

28:11:2016

         Budskap nr. 11


Å hjelpe andre er svært tilfredsstillende og en vakker ting å gjøre, og når dere virkelig hjelper, så kjenner dere umiddelbart en mektig energi som flommer gjennom deres vesen. Men noen ganger er det slik at til tross for at dere har gjort så mye for å hjelpe andre, så føler dere likevel ikke tilfredshet, og dere tenderer til å hjelpe enda mere. Når dette skjer, betyr det at dette er ikke den hjelpen den andre eller de andre ønsker eller trenger, selv om det synes å være den rette ting å gjøre. De ber om hjelp uten ord og det betyr at ingen fysiske ting i virkeligheten kan hjelpe dem, men deres klare tanker om å hjelpe, eller de hjelpende handlinger dere gjør, er av den største verdi for dem. 

Jeg vet at det noen ganger er svært vanskelig å høre rop om hjelp når mange av deres liv har funnet sted i lidelse eller i fattigdom og nød hvor den eneste måten å få bli hjulpet på var helbredelse av den fysiske kroppen, innsamling av de grunnleggende ting for overlevelse for dere selv eller andre, så dette tause ropet om hjelp ble «overskygget» av høye skrik og rop.  Så nå er det slik at de som er i nød tenderer til å skrike høyt og de som kan hjelpe kan ikke høre de sanne ropene om hjelp - men selvfølgelig snakker jeg ikke da om mennesker som trenger husly eller et anstendig sted å bo – disse lever som oftest stillferdig i sin tro, gjør det de kan greie og velsigner dere når dere gir dem mat eller noe varmt å bre over seg. Det er faktisk de som lytter til deres rop om hjelp….


For å virkelig kunne høre ropet om hjelp og være i stand til å hjelpe andre på en meningsfull måte, må dere først forstå at dere med deres egen glede og lykke gir andre den særdeles skattede gaven av uforbeholden kjærlighet. Det finnes ingen annen energi som er mektigere enn den, mer helbredende og mer til hjelp, enn denne. Noen ganger kreves det av dere at dere gjør visse handlinger som andre ville kunne betrakte som kjærlighetsløse, ikke spesielt hyggelige, eller hva de nå måtte kalle handlingen deres, men likevel vet dere at uten at dere gjorde denne handlingen, ville dere ikke nå deres egen lykke, og derfor er den den eneste rette vei å velge. Og de andre vil også motta nøyaktig den form for hjelp de hadde behov for, for de vil også gi seg selv lov til å gjøre seg fri fra gamle mønstre som ikke lenger tjener dem. 


SaLuSa


Channeler: Dani

Oversetter: Leif cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un