Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Tuesday, December 13, 2016

מסר מספר 14 של SaLuSa מיום שני 12 בדצמבר 2016
Resultado de imagem para pictures of SiriusSaLuSa New Messages


מסר מספר 14 של SaLuSa  מיום שני 12 בדצמבר 2016

אנרגית הלב היא אנרגיה שמופצת החוצה מהווייתכם לכולם. לבכם הוא מרכז העיבוד של כל הנתונים הנכנסים לתוך גופכם ולאחר הערכתם האישית היא משותפת או משוחררת לכולם, כך שהמשמעות היא שאחרים יכולים לחוש את המצב הממשי של המיינד שלכם, יכולים להרגיש אם אתם רוצים לדבר עם האחרים או לא, אם אתם רוצים לפעול בדרך מסוימת או רק רוצים להישאר לבד או יכולים להרגיש את כל רגשותיכם מבלי לדבר מילה אליכם. אנרגית הלב היא כמו הסימן שלכם, אבל יותר מזהה ומוכיחה מאשר כל פעולה פיזית המגדירה את עצמכם בין האחרים. היא נושאת את הכול בפנים, הכול נספג ומאפשר לאחרים לזהותכם, מבלי הצורך לדעת את שמכם. עכשיו כדי לדעת את השם, אפילו שם חיבה או כל זיהוי כתוב  ומדובר יש צורך לקבל את האחר כאחד שאתם רוצים לדבר או להתחבר אתו. זה גם עומד להשתנות, כיוון שעם יכולת לבכם המשופרת, אתם פשוט תתרגלו להכיר אחרים באמצעות אנרגית לבכם והחשיבות של השם האמיתי תפסיק. השם לא ישחק כל תפקיד, כיוון שלמעשה עכשיו הוא נבחר על ידי כל אחד מכם כדי לזהות את עצמכם עם החוויה הדרושה וכמובן המערכת החברתית שלכם גם מתבססת על סימן זיהוי זה.

כן, השם גם נושא אנרגיה, אבל הוא רק משתף אנרגיה של כל האחרים שיש להם חוויות תחת אותו שם ושם משפחה שניתן, אין זה הסימן האנרגטי שלכם אשר אתם מזוהים בעזרתו. אם אתם מדברים עם מישהו מחוץ למציאות הפיזית שלכם, אתם מרגישים בבירור את האנרגיה שלו/שלה ואתם מזהים אותם אפילו לפני שהשם מופיע במיינד שלכם. חתימותיהם נראות יותר עוצמתיות לכם - זה מפני שאנו רגילים לברך אחד את השני באמצעות שליחת אנרגית הלב החוצה במקום להציג אחד את השני בשם ובלחיצת יד או בכל ברכה פיזית רגילה אחרת על פני כדור הארץ. אנו חולקים את כל מי שאנו באותו ביטוי אנרגטי אחד, כך שלא יכולות לקרות "טעויות" ובלי ספק לאף אחד אין את אותה אנרגית לב ברמת החוויה בו הם נמצאים.

אפשרו ללבכם להיפתח רחב, חברים יקרים, אל תפחדו שלבכם ידמם אם אתם עושים זאת, כיוון שלמעשה צבעו של הלב הוא ירוק ולא אדום.


SaLuSa.
פורסם על ידי דני ב-09:39.

Channeler: Dani
Website: SaLuSa New Message
Translator: GiliAttachments area

0000000000cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un