Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Sunday, December 25, 2016

מסר מספר 16 של SaLuSa מיום שישי 23 בדצמבר 2016
Resultado de imagem para pictures of Sirius


SaLuSa New Messagesמסר מספר 16 של SaLuSa  מיום שישי 23 בדצמבר 2016

החברה ומנהיגים פוליטיים הינם ישויות אמיצות אשר הלכו אחר קריאת גורלם והם עומדים בקו החזית, אוספים רגשות של כל  הישויות האחרות שהן חלק מהחברה. האם אתם מרגישים שהם גם חווים את אותו שינוי מציאות כמוכם? האם אתם מקשיבים ללבכם או עדיין אתם שופטים אותם? האם אתם יודעים שהבנה זו היא חלק מהשינוי החברתי הכולל? האם אתם מבינים שאתם כולכם הצבעתם בתוך תודעתכם האישית לסוג מסוים של ישות המופיעה בקו החזית? אתם תמיד עשיתם זאת, בעבר הרחוק, לפני 2000 שנה, לפני 80 שנים ועכשיו בכל הצבעותיכם הנוכחיות. מערכת ההצבעה של החברה היא ביטוי לרצונם של כל האנשים שיהיה מישהו אחראי להגשמת רצונותיהם החברתיים. אבל כאשר האנשים לא עוזרים לאלה שעומדים בקו החזית ולא תומכים בתהליך הבריאה, אותו הדבר קורה שוב ושוב - אף אחד לא מרוצה, מיואש וממשיך להאשים את אותם מנהיגים בשל אי יכולתם לעשות כל דבר שהובטח. למעשה, זו דוגמה מושלמת מעין זו של אחדות ואיחוד של כל האנשים - פשוט לתמוך ברצון ולהפסיק להתמקד בבודדים אשר לבד אינם יכולים לשנות את השלם.

האם אתם רוצים להתאחד, האם אתם רוצים עולם טוב יותר, האם אתם מקשיבים לאמצעי התקשורת ומאשימים את כל המנהיגים? האם אתם אוהבים או אתם שונאים? דמיינו, שתשוקתכם היפה ביותר ורצונכם לאנשים בריאים ומאושרים מסביב לעולמכם נעים לכיוון אחדות מושלמת הנשלחת מכולכם לאלה העומדים שם ותוהים מה לעשות עם כל הבלגן.  הם היו מקבלים כזו השראה עוצמתית שליבם לא יכול להישאר קר וברגע שהלב נפתח, המיינד יכול לקבל מחשבות עוצמתיות יותר אשר תיצורנה מרחב פעולה. זכרו כי האמת היא שמחשבותיכם יוצרות מציאות זו ואף אחד אחר יכול להתחיל את השינוי אלא אתם.

אין אף אחד מושחת או רע - כולם ברואים שווים של בוראנו ואם חלק עדיין צריכים נפרדות זו, שזה רצונם וצורכיהם לחוויות נוספות. אבל אני יודע שאתם כולם רוצים את השינוי, לכן עשו זאת והניעו את עצמכם מעבר לנפרדות זו ושלחו החוצה מחשבות עוצמתיות של אחדותנו.

SaLuSa
 פורסם על ידי דני ב-05:13.


Channeler: Dani
Website: SaLuSa New Message
Translator: Gili


The version in Hebrew

מסר מספר 16 של SaLuSa  מיום שישי 

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un