Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Sunday, December 4, 2016

NORSK -- SaLuSa New Messages -- Budskap nr. 12


Resultado de imagem para pictures of SiriusSaLuSa New Messages

02:12:2016

         Budskap nr. 12


Sannheten er i ferd med å spre seg gjennom hele menneskeverdenen og det er opp til dere å ta den inn over dere og innrette dere etter den. Dersom dere kun lytter og så lar det fare, uten å tenke gjennom alle de implikasjonene den bærer med seg for dere, så tar dere ikke i bruk all den makt som ligger i slik kunnskap. For sannheten er forandringsenergien som ikke bare er motivasjonen, men også det effektive verktøyet i deres søken for deres egen fulle forståelse av dere selv. Samfunnet som helhet, som den komplekse summen av alle opplevelser og erfaringer, er forbundet med denne sannhetens energi – det er den som oppfattes som byggestrukturen i helheten - og dersom det er noen eller mange som begynner å se og forstå på et nytt nivå, den informasjonen som ligger i denne energien, begynner det hele å bevege seg mot det nye fordi kanalene for en mer intens energistrøm blir åpnet opp av den skjære viljestyrke i deres eget ønske om å vite sannheten. 

Dersom dere gjør en innsats for å ta inn over dere sannheten, så innretter dere dere automatisk etter energistrømmen som gjør at dere vil finne stadig mere og mere detaljer for dere selv og flere forbindelseslinjer til den ultimate sannheten om skaperverket.  Dere er alle kanaler som til enhver tid er i forbindelse med hverandre for å skape de perfekte forholdende for deres læring mens dere er på Jorden, og så snart dere har lært alt, blir dere automatisk koplet til en ny energikilde som vil øke påny når dere har gjennomført de opplevelsene og erfaringene som er på vei mot dere. Automatisk betyr simpelthen at når dere gir uttrykk for deres ønske om forandring, så vil dere motta den nødvendige informasjonen. Det er alltid slik, så det er ingen forsinkelse med hensyn til at disse informasjonene sendes dere.  Dersom dere mener at dere er klare for mer, men likevel ikke mottar den nødvendige informasjon, så kan dere være sikre på at det er noe dere ikke har opplevd eller forstår godt nok til å være i stand til å prosessere mer av sannheten. Hjernen deres er vant til å rase avsted for å komme videre og prøver å fortelle dere at dere er klare til å gå videre, hvilket i virkeligheten er en meget motiverende mekanisme for å bli ordentlig klare, selv om dere noen ganger lurer på hvor lenge dette vil ta og blir utålmodige. 


Aksepter dere selv akkurat slik dere er, fordi alle synlige og usynlige deler av deres vesen er perfekt skapt for å sette dere i stand til å finne den nødvendige kunnskap og utvikle dere i samsvar med Planen. 

SaLuSa


Channeler: Dani

Oversetter: Leif cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un