Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Wednesday, December 21, 2016

NORSK -- SaLuSa New Messages -- Budskap nr. 15


Resultado de imagem para pictures of SiriusSaLuSa New Messages

18:12:2016

         Budskap nr. 15


Når energi flyter som en mektig strøm gjennom deg, ditt sinn inkludert, kan ikke denne følelsen sammenliknes med noe som helst annet – oppløftende, givende, frydefull, forbløffende, vidunderlig og så videre -  vi kunne enda fortsette mye lenger med å beskrive det, som i sannhet ikke kan beskrives av noe ord, uansett hvilket språk man måtte velge. Og dette er slik du deler alt det du er og alt det du har lært, med andre vesener, og du kan være sikker på at det er alle, fordi det spiller ingen rolle hvilken form eller bevissthetstilstand de er i, de tar imot alt de er i stand til av din gave. Denne gaven er Skaperens kjærlighet som du selv har mottatt. Og det er på dette punkt at hvert eneste vesen har sin egen evolusjonsvei og utviklingstempo. Den konstante strømmen av energi sikrer at det er kontinuerlig bevegelse mot den fullkomne union av Alle, når man først har lært at – energien strømmer i all evighet – og de som forstår dette tar den inn i seg – de lærer og utvider sin forståelse - og deler så denne stadig økende energistrømmen med alle nok en gang, og jo flere vesener som innehar en viss innsikt, jo mektigere blir energien av denne eksakte kunnskapen, jo mektigere vibrerer denne viten i hele nasjonen og da er den i ferd med å bli akseptert som sannhet.

Dere føler kanskje at ikke tilstrekkelig mange mennesker er interessert i å bevege seg ut av det gamle, «trygge» og velkjente i sitt nåværende liv, men like fullt er det slik at de som har utviklet seg raskt allerede har sendt kunnskapen om hvordan man kommer videre inn i det felles energifeltet i Moder Jords virkelighets-matrise. Så antallet av mennesker som faktisk er villige til å forandre seg, har ingen innflytelse på dem som ønsker å bevege seg inn i den Nye Tidsalderen og influerer heller ikke på strømmen av kunnskap og innsikt som strømmer inn i denne virkeligheten. Det påvirker hastigheten på synlige forandringer i samfunnet, men ingen kan påtvinge kunnskap til den som ikke ønsker å lære, eller som ikke ønsker å gå videre, før de eventuelt er har blitt ytterligere påvirket av energiene eller lært alt det de skulle for å kunne fullføre det de ønsket å gjøre.

Jeg vet at det noen ganger kan høres merkelig ut – deres nylig oppvåknete, brennende ønske om å hjelpe alle andre ansporer dere til å gjøre alt dere kan for å løfte andre opp, likevel er det i sannhet nødvendig at dere minner dere selv på at hvert eneste menneske har sin egen livsoppgave som de er skapt til, og som de må fullføre, og utelukkende den enkelte sjel har kunnskapen om alt de må gi seg selv muligheten til å gjøre for at de skal komme videre i sin utvikling. For hvis dere fokuserer altfor mye på å hjelpe på en måte som ikke bringer der forventede resultatet, så vil dere miste deres egen energi, ved å forsøke å forandre det dere likevel ikke kan ha noen innflytelse på.

Spre simpelthen deres vidunderlige hjerte-energi til alle og del gleden over å vite, uten noen som helst bekymring for at noen ikke vil forstå det eller akseptere det, for det vil de med sikkerhet gjøre når de er rede til det, og fokuser på din egen vei fremover og alt det du ønsker for deg selv, ettersom dette er den eneste ting som med sikkerhet holder Alt/Alle i bevegelse. Jeg deler min kjærlighet med dere alle, kjære venner. 


SaLuSa


Channeler: Dani

Oversetter: Leif cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un