Labels
QUESTIONS TO SALUSA – In English only

questionstosalusa@gmail.com
Wednesday, July 31, 2013

Hebrew -- SaLuSa 30:07:2013SaLuSa  - מיום 30 ביולי 2013
דברים מואצים במציאות שלכם, דבר שהינו ללא ספק אחד מהסימנים לכך שהתמרתכם לישויות עם תודעה מלאה מתקדמת בהתאם לתוכנית. אנו כאן כדי להזכיר לכם על כך ועל שינויים אחרים שמתרחשים עד שאתם מסוגלים להתחבר באופן מלא לעצמי הגבוה שלכם ולכל היש. לאחר מכן, אנו נסייע לכם לזכור איך להשתמש בכל הידיעה שזמינה לכם. עכשיו, ידיעה זו זורמת אליכם, איך לומר, בחתיכות, אבל ברגע שאתם מגיעים לרמה הנדרשת של תודעה, אתם תחוברו באופן מלא למקור של כל הידע הזמין עבור מצב תודעתכם. תהליך התעלות זה ימשיך עד שאתם תחזרו אל המקור, עם זאת, התהליך הזה יהיה מהיר הרבה פחות בהשוואה להתעלות זו של אמא כדור הארץ ושלכם. בממלכות הגבוהות יותר, אין חשיבות לזמן כפי שאתם רגילים לו, יש חשיבות גדולה יותר ללימודים שאתם לומדים ועד שאתם מבינים זאת לחלוטין, אתם לא יכולים לעבור הלאה.

עבור חלק מכם, ימים אלה עשויים להיות לחוצים ולא נוחים, בשל האור והאהבה הנוספים המגיעים אל כדור הארץ, אפילו הנושאים הישנים ביותר עולים ודורשים את תשומת לבכם. כפי שאמרנו לפני כן, התייחסו אליהם באהבה ובחמלה כיוון שהם כאן, אתם בחרתם לנקות אותם במחזור חיים זה על מנת להמשיך הלאה וכדי שהם לא יעמדו יותר בהתקדמותכם. זכרו לאהוב את עצמכם ולקחת קצת זמן במשך היום לפחות הפסקה קצרה ולהיכנס לעולמכם הפנימי, אותו איננו יכולים מספיק לשים דגש על כך, עד שאתם תגלו בעצמכם שרגעים אלה הם מאוד עוזרים לתהליך התמרתכם. זה חיוני להישאר במצב רגוע של מיינד, כיוון שאז אתם יכולים לשמוע את ההדרכה שלכם ללא הפרעה כלשהיא, בקול רם וברור ללא ספקות שבדרך כלל נכנסים למיינד שלכם כשאתם דואגים ועייפים. רגעים שקטים אלה יכולים להטעין אתכם באנרגיה חדשה וטרייה ולאחר מכן לסייע לכם להימנע מתגובות לא רצויות מנקודת המבט שלכם.

אנו רואים שרבים מכם כבר שינו את הרגלי בילוי הזמן שלהם ואלה אשר משחררים את היותם שבויים באשליה זו ירגישו ויראו בקרוב שינוי עצום בחייהם. יום אחד, כולם ישחררו את אשליית הזמן וזה יתרחש בשעה שכולם מוכנים, לא מוקדם ולא מאוחר יותר. אנו ממשיכים להזכיר לכם שהאופן בו התמרתכם ממשיכה תלויה ברצונכם החופשי, כך שכל אחד מכם נע בהתאם לבחירתו האישית. אמא כדור הארץ בחרה "לחכות" לכל ילדיה אשר מוכנים להשתנות, כך שהיו בטוחים שכל האנשים יטופלו. אלה אשר מיושרים עם רטטים גבוהים יותר, מוכנים לצעוד לתוך ממלכה גבוהה יותר וממשיכים את לימודיהם. עם החלטה זו לנוע קדימה, הם מביאים את הממלכה הגבוהה יותר קרובה לכל האחרים, אשר לאחר מכן הם מסוגלים להתחבר לחוויות "חדשות" אלה. אנו כאן כדי לסייע לכם להגיע לאותו מצב של תודעה ועכשיו, כאשר הדברים מתחילים לנוע הרבה יותר מהר, אנו גם מתאימים את מהירות עבודתנו שתהיה מיושרת עם הצורך של השינויים הנדרשים.

אני SaLuSa מסיריוס ואנו מאוד מאושרים שרבים מכם מקבלים את מסרינו. אנו חולקים את שמחתכם כשאתם מגלים שאתם יכולים לשמוע את המדריכים האישיים שלכם, מי שעשוי להיות, כיוון שזה נותן לכם ביטחון שאתם אינכם לבד ובקרוב אתם תרגישו את האחדות עם הכול, אם אתם עדיין לא מרגישים זאת.  היו בשלום והרגישו את האהבה העצומה שנשלחת לכולכם.


מתקשרת: MADAD

אתר  באינטרנט :  
 SaLuSa in Love and Light
Translator: Gili 

cobra

MAKE THIS VIRAL!

http://prepareforchange.net/participate/CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

please sing this petition

Richard Dolan
CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN
VARIOUS LANGUAGES

Ch + Sirius

At the National Press Club in Washington DC from April 29 till May 3, 2013

un